Dobrovoľníci preniesli 2 440 ropúch

Prenosy obojživelníkov, ktoré každý rok na Striebornici organizujú dobrovoľníci z občianskeho združenia Kvas, trvali tentoraz 11 dní. Za tento čas sa do jazera bezpečne dostalo 2 440 ropúch bradavičnatých a asi 50 skokanov a ropúch zelených.

Prenášania sa zúčastnilo 167 ľudí, z toho 50 detí zo Základnej školy Mojmírova. Najčastejšími účastníkmi boli deti z krúžku v Zrnku a ich rodičia.

Migrácia tentoraz začala dosť neskoro, pretože noci v polovici marca boli veľmi chladné a práve počas nich sú ropuchy aktívne. Celú migráciu poznačilo značné sucho, ropuchy využívali cestu cez pole, kde boli postavené zábrany, oveľa menej ako po predchádzajúce roky. Snažili sa ísť najmä z lesa po ceste od Výtokov, čo bolo pre ne ale oveľa nebezpečnejšie.

Občianske združenie Kvas všetkým srdečne ďakuje za ochotu a pomoc. Od stavania zábran až po ich likvidáciu. Vďaka patrí Roľníckemu družstvu Moravany n. V. za pochopenie aktivít doborovoľníkov na ich poli.

Zdroj: OZ Kvas