Do práce na bicykli: Piešťany už podali prihlášku

Piešťany sa do celonárodnej súťaže Do práce na bicykli, podporujúcej rozvoj cyklistickej dopravy na Slovensku, zapájajú od jej vzniku. Tentoraz sa uskutoční v júni.

„Po siedmych úspešných ročníkoch kampane Do práce na bicykli chceme aj v roku 2021 svojou účasťou v projekte pokračovať a vytrvať v snahe, aby nielen jazda na bicykli, ale aj každodenný život v našom meste bol príjemnejší a zdravší,“ uviedol hovorca radnice Martin Ričnány.

Po potvrdení registrácie Piešťan, ktorá už prebehla, môžu tunajší cyklisti začať registrovať svoje dvoj až štvorčlenné tímy, vytvorené zamestnancami firiem, inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca jún dochádzať do zamestnania na bicykloch a budú si o tom viesť evidenciu na internetovej stránke dopracenabicykli.eu. Registrácia tímov je možná až do 7. júna 2021.

„Veríme, že postupne sa bude kampaň šíriť, a z bicykla sa aj na Slovensku stane plnohodnotný dopravný prostriedok na presun po meste tak, ako je to v okolitých krajinách. Veríme, že cyklistom sa dostane nielen patričné uznanie spoločnosti za to, že významne prispievajú k ochrane životného prostredia, ale stanú sa aj inšpiráciou pre tých, ktorí ešte stále na presun po meste používajú auto,“ uviedli organizátori súťaže.

V snahe zatraktívniť podujatie, okrem súťažných kategórií organizátori v spolupráci s partnermi pripravili pre ročník 2021 aj bonusy navyše. Pre samosprávu môže byť benefitom, ktorý pomôže pri plánovaní rozvoji cyklistickej infraštruktúry, heatmapa pozostávajúca z tisícov jázd účastníkov kampane.