18.12.2014 # 16:47 # 16:47

Deň pred Vianocami rozhodnú poslanci o šéfke Služieb mesta Piešťany

www.wai.sk/uvod
Inzercia

Doterajší riaditeľ tejto organizácie Ernest Jančina minulý týždeň požiadal o ukončenie pracovného pomeru. O jeho nástupkyni rozhodnú na mimoriadnom zasadnutí mestskí poslanci. Zastupiteľstvo sa stretene 23. decembra o 14.00 h v zasadacej miestnosti mestského úradu.

Riaditeľa príspevkovej organizácie samosprávy vymenúva a odvoláva podľa zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Dočasné poverenie primátorom zákon neupravuje. Preto musia osobu štatutára tejto organizácie určiť poslanci.

Doterajšiu ekonómku Služieb mesta Piešťany navrhol do riadiacej funkcie Miloš Tamajka. Ak sa s tým väčšina zastupiteľstva stotožní, Anna Klimeková bude viesť organizáciu do 18. marca 2015. Dovtedy samospráva vyhlási výberové konanie. Víťaza bude musieť opäť schváliť zastupiteľstvo.

Anna Klimeková má podľa materiálu predloženého na rokovanie dlhoročné skúsenosti s prácou pre SMP. Od roku 2005 pôsobí na ekonomicko-obchodnom úseku. V jej pôsobnosti je hospodárenie a koordinácia účtovných operácií.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič

X