Delobuchy chcú opäť zakázať, výnimkou budú svadby a Silvester

Mesto Piešťany plánuje využiť možnosť danú zmenou zákona. Všeobecne záväzným nariadením zakáže používanie zábavnej pyrotechniky na svojom území.

Podobné nariadenie platilo v Piešťanoch až do októbra 2012, ale vtedajší poslanci ho museli zrušiť. Protestoval proti nemu prokurátor.

Po novom zákon opäť umožňuje samosprávam používanie zábavnej pyrotechniky regulovať. Napríklad v Bratislave nebudú môcť ľudia od 1. novembra rušiť ostatných delobuchmi ani petardami počas celého roka. Rozhodli o tom tamojší mestskí poslanci. Návrh nariadenia, ktoré má platiť v Piešťanoch, je menej prísny.

V prípade súhlasu mestského zastupiteľstva bude výnimkou z úplného zákazu používania pyrotechniky prelom rokov – od 31. decembra 15.00 h do 1. januára 3.00 h. Návrh tiež počíta s výnimkou pre svadby a to v deň ich konania v čase od 06.00 do 22.00 h.

Na ohňostroje pri príležitosti kultúrnych a športových podujatí musia aj naďalej organizátori získať súhlas radnice.

Nedodržanie nariadenia bude priestupkom a mestskí policajti ho budú môcť sankcionovať pokutou.

O definitívnom znení všeobecne záväzného nariadenia rozhodnú poslanci 10. novembra. Krátko potom by malo vstúpiť do platnosti.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič