Definitívne rozhodnutie o Malej vrbine príde na jeseň

Poslanci akceptovali pripomienky obyvateľov, ktorí žiadali zachovanie zelene. S majiteľmi pozemkov v tejto lokalite, ktorí za ne musia platiť dane, má samospráva rokovať o odkúpení.

Už na začiatku procesu zmien územného plánu žiadali vlastníci pozemkov o preklasifikovanie plôch verejnej zelene na plochy zariadení športu a rekreácie. To by umožnilo v Malej vrbine regulovanú výstavbu.

Odborníci však upozorňujú, že toto územie je významné z ekologického hľadiska. Podľa viacerých štúdií sa v nej vyskytujú chránené rastliny aj živočíchy. Ide o zbytky lužného lesa, ktorý v tejto časti Piešťan v minulosti prevládal.

Územie je však zároveň poškodené ľudskou činnosťou, nachádzajú sa tam čierne skládky o plocha zelene sa napriek zákazu výstavby postupne zmenšuje.

Za akceptovanie pripomienok občanov, ktorí nesúhlasili so zmenou územného plánu v tejto lokalite, nakoniec hlasovala väčšina poslancov.

Zároveň mestských úradníkov požiadali, aby spracovali analýzu nákladov na prípadné odkúpenie alebo nájom pozemkov v Malej vrbine. Išlo o spoločný návrh Evy Wernerovej a Rema Cicutta. Tento materiál má byť podkladom k budúcemu rozhodovaniu zastupiteľstva.

Júlové hlasovanie bolo iba jedným z množstva procesných krokov, ktoré predchádzajú schváleniu zmien územného plánu. Definitívne rozhodnutie o budúcnosti tejto aj ďalších lokalít príde na jeseň.

Text a foto: Martin Palkovič