Cyklisti prejdú obcami Mikroregónu nad Holeškou

Pod taktovkou Mikroregiónu nad Holeškou sa 1. septembra 2017 uskutoční už XI. ročník rekreačného prejazdu členskými obcami – Cyklo Holeška tour 2017.

Trasa je tento rok dlhá 43,31 km a prestávky budú pri Chtelnickom kaštieli a na Námestí sv. Mikuláša v Krakovanoch.

Podujatie je vhodné pre všetky vekové kategórie, začínajúcich, pokročilých i profesionálnych cyklistov, ktorí si chcú vychutnať krásy nášho regiónu na dvoch kolesách. V minulom roku sa Cyklo Holeška tour zúčastnilo 353 cyklistov vo veku od 2 do 76 rokov.

V tomto roku štartujeme a končíme na štadióne vo Vrbovom. Registrácia prebieha už od 08:30 h. Štartovné je 2  eurá a pre deti do 15 rokov zdarma.

Nakoľko ide o podujatie v otvorenej cestnej premávke, cyklisti sú povinní sa správať ako bežní účastníci cestnej premávky a sú povinní bez výnimky dodržiavať všetky ustanovenia zákona č. 8/2009 Z.z., o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke, ako aj ostatných súvisiacich predpisov a v prípade účasti na dopravnej nehode sú plne zodpovední za prípadné porušenie zákonov.

Text: Tlačová správa/Lukáš Pavlech, manažér Mikroregiónu nad Holeškou