Na Krajinskom moste znížili rýchlosť

Na zvýšený pohyb cyklistov upozorňuje dočasné dopravné značenie. K ich bezpečnému prejazdu má príspieť aj zníženie maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h. Bude platiť dovtedy, kým opäť nesprístupnia uzatvorenú lávku.

Šírka vozovky na Krajinskom moste neumožňuje vozidlám bezpečne predbiehať cyklistov, ktorí tadiaľ po uzatvorení lávky jazdia vo zvýšenej miere. Bezpečná vzdialenosť pri predbiehaní je totiž 1,5 metra.

Zástupcovia cyklistov – iniciatíva Piešťanský okruh, občianske združenie Cyklokoalícia, ale aj podnikatelia, ktorí majú prevádzky na ľavom brehu Váhu, preto koncom apríla otvoreným listom žiadali Trnavský samosprávny kraj (TTSK), aby prijal príslušné opatrenia.

„Znížením maximálnej povolenej rýchlosti na moste na 30 km/h sa čas prejazdu pre autá oproti súčasnému stavu predĺži o menej ako 15 sekúnd. Zachrániť to ale môže nejeden ľudský život. Považujeme to preto za rozumný kompromis, potrebný len do doby, kým sa lávku nepodarí zrekonštruovať,“ povedal Dan Kollár z Cyklokoalície.

TTSK ako správca komunikácie na otvorený list zareagoval pozitívne. „Aktuálne sme sa obrátili na Okresný dopravný inšpektorát Trnava o poskytnutie stanoviska k zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na 30 km/h. Až na základe súhlasu polície, bude možné upraviť povolenú rýchlosť a dopravné značenie,“ odpovedal trnavský župan Jozef Viskupič.

V uplynulých dňoch sa zníženie maximálnej povolenej rýchlosti stalo realitou. Pri vjazde na Krajinský most z oboch strán sú značky, ktoré upozorňujú na pohyb cyklistov a predpisujú maximálnu rýchlosť  30 km/h.

Obnovený je aj priechod pre chodcov, ktorý na strane obce Banka chýbal od minuloročnej rekonštrukcie tohto úseku cesty.

Verejné obstarávanie na opravu lávky pri Krajinskom moste vyhrala žilinská spoločnosť LUMIZA, s. r. o., ktorá ponúkla cenu 608-tisíc eur. Rekonštrukcia má trvať šesť mesiacov, ale zmluva zatiaľ nie je podpísaná. Zmluva bola podpísaná 8. júla (opravené 23. 7.).

Text a foto: Martin Palkovič