Čo s amfiteátrom? Odpoveď majú dať nórski šudenti

Mesto Piešťany chce zorganizovať architektonickú súťaž na novú podobu amfiteátra v mestskom parku. Žiada na to finančné prostriedky z nórskych fondov. Študenti architektúry z tejto severskej krajiny by potom v Piešťanoch riešili, ako chátrajúci amfiteáter opraviť.

Celkové predpokladané náklady sú 30 tisíc eur a súvisia s dopravou a ubytovaním pre zahrančiných študentov. Na mestskom zastupiteľstve o tom poslancov informovala vedúca oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta Alena Horešová.

V prípade schválenia projektu a získania potrebných finančných prostiredkov sa uskutoční workshop, počas ktorého mladí architekti navrhnú, ako by mal amfiteáter v budúcnosti vyzerať. „Zasadne odborná komisia, ktorá bude ich návrhy schvaľovať. Následne dáme vypracovať projektovú dokumentáciu a budeme pokračovať ďalej v podaní projektu cez Nórsky finančný mechanizmus,“ dodala A. Horešová.

Mesto na projekte spolupracuje so Slovenskou technickou univerzitou a jej nórskymi partnermi. Študentské návrhy majú riešiť aj rekonštrukciou časti mestského parku.

Krajinno-architektonickú súťaž na obnovu parku realizoval mestský úrad už v roku 2012. Po nástupe nového vedenia bola však realizácia návrhov víťazného tímu zastavená.

Amfiteáter je stavba s funkcionalistickým výrazom, ktorú dokončili v roku 1959. Slúžila najmä na organizovanie kultúrnych podujatí. Konali sa tam koncerty aj divadelné predstavenia. Na pôvodný účel neslúži už vyše 30 rokov.


V júni sme na zpiestan.sk uverejnili anketu, ktorej cieľom bolo zistiť, ako si budúcnosť amfiteátra predstavuje verejnosť. Hlasujúci mali možnosť označiť viacero odpovedí. Reagovalo 114 ľudí. Až polovica z nich si vybrala možnosť, aby amfiteáter zostal miestom pre kultúrne podujatia (58 hlasov).

Nasledovali tieto možnosti: skatepark (38 hlasov), priestor na pikniky a verejné grilovanie (29 hlasov), kaviareň (12 hlasov), súčasť mestského parku (11 hlasov), iné (9 hlasov – z toho rôzne formy kultúrneho využitia 7 hlasov a park pre psov 2 hlasy).

hlasovanie-amfik

Text: Martin Palkovič Foto: Piešťany – History