Mestská akupunktúra: Amfiteáter by mohol znovu ožiť, chýba mu len vhodný program

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Nevýhody toho, že v centre mesta pustne amfiteáter netreba pripomínať. Na rozdiel od iných stavieb v súkromnom vlastníctve je však v tomto prípade majiteľom Mesto Piešťany, a má tak osud objektu vo svojich rukách. Aktuálny technický stav je vzhľadom na tridsať rokov bez údržby až prekvapivo dobrý, no ak chceme Amfiteáter zachovať, je najvyšší čas zasiahnuť.

Pôvodný objekt je výsledkom verejnej architektonickej súťaže, ktorú v roku  1955 vyhral elegantný funkcionalistický návrh architektov Michala Maximiliána Scheera a Jaroslava Rajchla, citlivo zakomponovaný do zelene mestského parku.

Amfiteáter bol dokončený v roku 1959 a až do zastavenia prevádzky v roku 1986 hostil množstvo kultúrnych podujatí. Dnes je zapísaný do zoznamu nehnuteľných pamätihodností mesta. Zápis do tohto zoznamu udeľuje vlastníkovi pamätihodnosti – áno, v tomto prípade mestu – povinnosť “zachovávať dobrý technický, prevádzkový a estetický stav, ako aj vhodný spôsob využitia”.

Od začiatku 90-tych rokov sa striedavo rozhoduje o rekonštrukcii, búraní, prenájme a dokonca predaji objektu. V roku 2012 bola vyhlásená verejná obchodná súťaž na prenájom, ročný nájom predstavoval necelých 12 tisíc eur. Táto čiastka vyšla zo znaleckého posudku, no zdá sa byť vzhľadom na stav objektu a objem úvodnej investície prehnaná a potenciálnych záujemcov pochopiteľne odradila. V konečnom dôsledku mesto nezískalo ani financie z prenájmu, ani zlepšenie priestoru pre svojich obyvateľov.

Navrhujeme postupovať v menších krokoch. Namiesto čakania na celkovú rekonštrukciu a vysnívaného nájomcu, ktorý si ju vezme na starosti, je v prvom rade potrebné zabezpečiť nevyhnutné opravy, aby sa stav objektu ďalej nezhoršoval.

Následne by bolo možné ponúknuť priestory v zadnej časti pod hľadiskom na krátkodobé prenájmy. Táto časť má príjemný kontakt s “námestíčkom” za Amfiteátrom a je stavebne rozdelená na 5 menších jednotiek, ktoré by bolo možné prenajímať samostatne.

Kľúčová je práve variabilita. Nájomca, ktorý by si vzal pod seba celý objekt pôjde do veľkého rizika, ale ak by mesto ponúkalo priestory jednotlivo, bude záujem napríklad v čase konania rôznych festivalov a trhov iste väčší.

Namiesto stavby dočasného stánku by drobné prevádzky dostali možnosť využiť krytý priestor pod Amfiteátrom, vzniknuté zázemie rozšíri tiež možnosti využitia zelenej plochy bývalého hľadiska. Z drobných prenájmov by sa tak vrátil aspoň nejaký zisk do mestskej kasy a zároveň by táto časť parku začala pomaly ožívať a zlepšovať sa.

Piešťanský Amfiteáter má svoj genius loci a predstavuje prirodzený stretávací bod. V letnom režime tu môže fungovať kaviareň, bar, pop-up obchod alebo dokonca galéria, trhy či letná čitáreň. Bolo by príjemné posedieť si v letných horúčavách v tieni štíhlej konzoly hľadiska.

A v zime? Viete si predstaviť vianočné trhy bez obligátnych drevených domčekov, v srdci zasneženého parku?

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany