Amfiteáter bude patriť joge

Medzinárodný deň jogy oslávia aj Piešťanci. Priaznivci tohto cvičenia alebo ľudia, ktorí s ním chcú začať, sa stretnú 24. júna 2017 v amfiteátri v mestskom parku. Organizátori pripravili pre účastníkov pestrý program plný prednášok a cvičení. Pozrite si podrobný rozpis:

9.00 – 9.30 h

Otvorenie 3. Medzinárodného dňa jogy – Anna Galovičová: Prečo vznikol Medzinárodný deň jogy? Ako dosiahnuť najvyšší štandard telesného a duševného zdravia cvičením jogy.

9.30 – 10.00 h

Khatu Pranam (varianta Surja namaskar) – Ivan Malek: Harmonizácia tela a mysle, hlavných energetických centier (čakier) pomocou tohto psycho-somatického cvičenia.

Koncentračné cvičenia pre deti a mládež (Detský kútik, M. Baštová – cvičí sa priebežne 9.30 – 12h.)

Pomáhajú rozvíjať koncentráciu.

Dýchacie cvičenia – pránajama (vedomé dýchanie)

Revitalizuje celé telo, upokojuje myseľ

10.30 – 11.00 h

Joga proti bolestiam chrbta a kĺbov – Alica Melicháčová

11.00 – 12.15 h

Om Chanting, pôvodná skupinová liečebná technika z Himalájí

12.15 – 12.40 h

Relaxácia a úvod do meditácie – pomáhajú uvoľniť vnútorné napätie uvedomením si TO.

13.00 – 14.00 h

Obed a presun do Ganesha klubu, Winterova 1 – vegetariánske občerstvenie v Ganesha klube a ďalší program

14.00 – 15.00 h

História jogy – beseda s premietaním filmu

15.00 – 16.00 h

Deň v Rishikeshi – dokumentárny film s diskusiou

16.00 – 16.20 h

Záverečná meditácia za dôstojný život pre všetkých

Zdroj: denjogy.sk