Čím budem, keď vyrastiem? Deti si vyskúšajú rôzne povolania v Elektrárni

Materské centrum Úsmev, Mesto Piešťany a Elektrárňa Piešťany pozývajú všetky deti na zábavno-vzdelávacie podujatie Čím budem, keď vyrastiem, ktoré sa uskutoční 5. októbra v čase od 14.00 h do 18.00 h v Elektrárni Piešťany.

Hravou formou sa deťom predstaví niekoľko profesií. Pri zapojení detskej fantázie sa deti ponoria do hry na rôzne povolania. Väčšinu z profesií dobre poznajú, niektoré budú možno pre ne nové.

Deti sa oboznámia s prácou lesníka a poľovníka. Ich úlohou bude rozlúštiť záhadu a priradiť správne konáriky s listami a ihličím k správnym drevinám. Spoznajú život v lese, lesné zvieratká, potravinový reťazec i lesných škodcov. Spoločne určíme, ktoré stopy patria jednotlivým zvieratkám v lese. Odborný dohľad im budú robiť samotní obyvatelia lesa.

Farmárovi pomôžu podojiť kravu. Rodičia určite pomôžu uhádnuť, z ktorých semienok vyrastú jednotlivé rastlinky a priradia k nim správne plody. Vypátrajú pôvodcu vajíčok a rozlúštia záhadu majiteľov stratených pierok. Spoznajú životný cyklus niektorých zvierat. A farmár im priblíži harmonogram a práce bežného dňa na farme.

Pekár naučí malých zvedavcov pekárskemu remeslu. Ukáže im aký je rozdiel medzi múkami a poučí ich, ktorá múka je na čo vhodná. Pekár im pomôže pripraviť sladké prekvapenie pre rodičov a predvedie im rôzne pekárske výrobky. A ak pekár odhalí vážny záujem u detí o jeho profesiu, možno im prezradí aj nejaký tradičný recept.

Hasiči sprístupnia deťom zásahové vozidlo a jeho výbavu. Deti si budú môcť vyskúšať hasičskú výstroj a porozprávať sa s profesionálnymi hasičmi o náročnosti ich povolania. Hasiči im prezradia ako sa môžu aj oni stať dobrovoľnými hasičmi a pomáhať im pri zásahoch.

Automechanikovi deti pomôžu vymeniť letné gumy za zimné. Naučia sa, akú úlohu v jednotlivých ročných obdobiach zohráva dezén pneumatík a budú hádať, ktorá pneumatika je už na vyradenie a ktorú ešte môžu použiť. Vyskúšajú si výmenu defektu priamo na ceste.

Kaderníčka predvedie „učniciam“ všetky nástroje, ktoré potrebuje pri svojej práci. Naučí ich najnovšie trendy z hairsyle-u a predvedie triky ako dosiahnuť požadovanú hustotu vlasov či väčší objem alebo lesk.

No každopádne toto nie sú všetky profesie, s ktorými sa môžete stretnúť na Čím budem, keď vyrastiem. V ďalšom článku vám prezradíme, na čo sa môžete ešte tešiť. Jednoznačne si 5. október rezervujte pre návštevu podujatia Čím budem, keď vyrastiem.

Tešia sa na Vás dobrovoľníci.

Text a foto: Materské centrum Úsmev