Čierne skládky zostávajú, štát ich odstránenie nezaplatí

Piešťany nezískali dotáciu z Environmentálneho fondu. Na likvidáciu nelegálne vyhodeného odpadu chcela samospráva vyše 100-tisíc eur. Ministerstvo životného prostredia rozdelilo 10 miliónov, vyhovelo však iba polovici miesta a obcí, ktoré o peniaze žiadali.

cm DME

Najväčšia čierna skládka v katastri kúpeľného mesta má plochu 4 500 m2 a obsahuje až 2 600 ton zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a iného materiálu. Nachádza na trávnatej ploche pri Biskupickom kanáli na hranici katastra s obcou Horná Streda.

Keďže štát mal na „Veľké upratovanie Slovenska“ málo finančných prostriedkov, odpad na tomto mieste ešte nejaký čas zostane. O dotácie žiadalo takmer 500 samospráv, peniaze dostane iba 219 z nich. V nasledujúcich rokoch štát podobnú šancu mestám a obciam pravdepodobne nedá.

Mestský poslanec a predseda komisie pre životné prostredie Peter Jančovič hovorí, že nie je jasné, podľa čoho ministerstvo o pridelení dotácií rozhodovalo. Mohlo podporiť odstránenie tých skládok, ktoré majú väčší vplyv na svoje okolie.

„Referát životného prostredia dáva návrh do rozpočtu na rok 2016 peniaze na odstránenie týchto nelegálnych skládok. Verím, že to cez zastupiteľstvo prejde. Ďalšie finančné prostriedky budeme hľadať aj tohtoročnom rozpočte, či v ňom nevznikol prebytok, ktorý by sa dal na tento účel použiť,“ povedal Peter Jančovič.

Myslí si, že v budúcnosti by táto problematika mohla byť súčasťou zmluvného vzťahu samosprávy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov. Po účinnosti novely zákona o odpadoch bude mať radnica možnosť nastaviť poplatky tak, aby vývozu stavebného odpadu na čierne skládky zabránila.

Text a foto: Martin Palkovič

Inzercia