Chodníky v Kocuriciach robia bez prerušení

Mesto vyšlo občanom v ústrety a nechalo upraviť projekt, ktorý pôvodne nepočítal so zámkovou dlažbou na vstupoch do rodinných domov.

Na viacero nedostatkov pri pri výstavbe nových chodníkov v mestskej časti Kocurice upozornil Michal Trnovec v polovici augusta. Všimol si, že pred jedným domom zostal osadený plynomer v polovici chodníka. Poukázal aj na jeho nedostatočnú šírku pri prečerpávacej kanalizačnej nádrži, nedostatočné odvodnenie komunikácie a predovšetkým na prerušenia na vstupoch do rodinných domov.

„Výstavba chodníkov v Kocuriciach sa realizuje na základe projektovej dokumentácie, ktorá bola vyhotovená v roku 2001,“ reagovala vo svojom stanovisku radnica s tým, že tento rok bola projektová dokumentácia aktualizovaná a budovanie chodníkov pokračuje druhou etapou.

Projektant podľa stanoviska mestského úradu rešpektoval vjazdy do domov, pretože občania údajne požadovali zachovanie nimi vybudovaných vjazdov. Ide pritom o pozemky samosprávy.

Aktivita Michala Trnovca však pomohla a radnica nechala urobiť zámkovú dlažbu aj pri vstupoch do rodinných domov „Mesto zareagovalo a chodníky sa budujú tak ako by sa aj mali. Som stále v kontakte s Ing. Kováčom, riešime ešte odvodnenie komunikácie. Tak ako to je momentálne spravené, to nemôže ostať. Prístup vedenia mesta musím hodnotiť kladne a poďakovať mu,“ povedal minulý týždeň.

Zákazku na výstavbu chodníkov v hodnote 52-tisíc eur získala firma Stavokomplet zo Starej Turej. O navýšení ceny tohto projektu radnica zatiaľ neinformovala.

kocurice chodnik

Text a foto: Martin Palkovič