Celoštátne kolo SOČ: Toto sú najlepší študenti z nášho regiónu


Warning: Illegal string offset 'alt' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 14

Warning: Illegal string offset 'caption' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 15

Warning: Illegal string offset 'sizes' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16

Warning: Illegal string offset 'large' in /data/6/1/614b7d31-fe80-4236-a239-9edf38a5930e/zpiestan.sk/web/wp-content/themes/zpiestan_2.0/page-templates/ads-top_article_banner.php on line 16
5
Inzercia

Niektorí stredoškoláci majú lepšie vedomosti než absolventi vyšších stupňov vzdelania. Dokázali to na celoštátnej prehliadke stredoškolskej odbornej činnosti, ktorá sa druhýkrát v histórii uskkutočnila v Piešťanoch. Mladí ľudia z nášho regiónu na nej bodovali, predstavuje vám tých najlepších:

Marek Mešár z Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera získal so svojou prácou Vlastná web stránka ako prostriedok propagácie 1. miesto v kategórii Ekonomika a riadenie.

„Cieľom je umožniť jednotlivcom a skapinám propagovať a zviditeľňovať svoju prácu a tvorbu pre návštevníkov tejto stránky atraktívnym a originálnym spôsobom. Som presvedčený o tom, že na Slovensku sa neposkytuje dostatočný priestor na propagáciu pre mladé talenty, preto je pre mladých ľudí ťažké preraziť. Každý sa môže zaregistrovať a pridať svoj článok,“ priblížil svoju prácu Marek Mešár.

Anna Hlbocká

V kategórii Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia bola prvá aj jeho spolužiačka z hotelky Anna Hlbocká. Odbornú porotu zaujala prácou s názvom Molekulárna gastronómia. Tá podľa jej slov vysvetľuje, čo sa deje so surovinami pri bežnom varení a pečení.

„Zápaja aj chemické a fyzikálne metódy do klasického varenia, čím sprostredkuje zážitok konzumentovi,“ priblížila študentka. Podľa jej slov je pomocou rôznych látok možné meniť skupenstvo alebo tvar. „Vzniknú napríklad špagety z úplne iných surovín ako poznáme.“

Jana Hradská

Ďalšia žiačka hotelovej akadémie Jana Hradská skončila v kategórii Problematika voľného času na 4. mieste s prácou Filantropia hotelákov. Tá vychádzala z podujatia, ktoré škola organizuje počas Otvorenia letnej kúpeľnej sezóny.

„Táto akcia slúži na podporu telesne postihnutých detí. Prvá nadácia, s ktorou sme spolupracovali poskytuje liečebné potreby pre deti s nádorovým ochoreniami. Druhá podporuje športové alebo umelecké talenty taktiež chorých ľudí,“ povedala Jana Hradská, ktorú vždy lákalo pomáhať iným. Preto na strednej škole zorganizovala prvé charitatívne podujatie a chce v tom pokračovať aj po ukončení štúdia.

Kristína Sedláková

Ďalší úspešný projekt si môžu pozrieť návštevníci Elektrárne Piešťany. Kristína Sedláková (na snímke) a Jana Mária Hanzelová zo Strednej odbornej školy záhradníckej tam realizovali Záhradu, ktorá učí. V katetórii Životné prostredie s ňou získali 4. miesto. „Už je otvorená pre verejnosť, ale druhá etapa realizácie nie je dokončená. Je to náročný projekt, takže nám pomáhali aj naši spolužiaci. Ľudia tam nájdu bylinkovú špirálu, hmyzí hotel, vyvýšené záhony aj solárnu slnečnicu,“ uviedla Kristína Sedláková.

Matúš Godál

Úspech malo aj Gymnázium Jána Baltazára Magina. Jeho študent Matúš Godál bol štvrtý v kategórii História, filozofia, právne vedy s prácou Vysťahovalectvo Slovákov z Uhorska do USA na prelome 19. a 20. storočia. „Zaoberal som sa príčinami vysťahovalectva a následnými dôsledkami. Inšpíráciou bolo to, že moji praprastarí rodičia odišli taktiež na začiatku 20. storočia do Spojených štátov amerických a v praktickej časti som vytvoril rodokmeň svojej rodiny,“ priblížil Matúš Godál.

Július Zemaník

Jeho spolužiak Július Zemaník obsadil 5. miesto s prácou Grafológia v kategórii Pedagogika, psychológia, sociológia. „Táto práca sa zaboerala grafológiou ako vedou,“ vysvetli študent, ktorý sa zisťovaním osobnosti človeka podľa písma venuje už niekoľko rokov.

Michal Košík

Úspech mala aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany. Jej študent Michal Košík zostrojil robota, s ktorým získal 5. miesto v kategórii Elektronika a hardware.

„Je to univerzálny autonómny a manuálne riadený robot s názvom AWG 15. Má široké spektrum využitia, od záchranných akcií, kde sa dá poslať namiesto ľudských bytostí až po výučbu,“ vysvetlil jeho autor. V štúdiu robotiky chce pokračovať aj na vysokej škole.

Ondrej Kožík

Piaty v kategórii Pôdohospodárstvo bol Ondrej Kožík zo Strednej odbornej školy záhradníckej Piešťany. Zaoberal sa hydroponickým pestovaním rastlín.

„Vytvoril som si vlastné systémy a následne ich sprevádzkoval v škole. Tam to slúžilo aj ako učebná pomôcka, na porovnanie, či je hydropónia efektívnejšia ako pestovanie v pôde. Prišiel som na to, že je,“ povedal študent.

Text a foto: Martin Palkovič