Branný deň s mestskou políciou

Mestská polícia mesta Piešťany zorganizovala v rámci prevencie kriminality dňa 28.6.2021 branný deň pre žiakov ZŠ Mojmírova ulica, ktorého sa zúčastnili 5. a 6. ročníky aj Spojená základná škola.

Pre deti bol pripravený zaujímavý program, najskôr sa predviedli členovia Kynologického klubu Bodona s ukážkami výcviku psov, mnohí z účastníkov sa hneď informovali, či by mohli prísť aj so svojimi psíkmi a absolvovať s nimi výcvik.

Pripravené boli stanovištia s ukážkami výzbroje a výstroje príslušníkov Mestskej polície mesta Piešťany a príslušníkov Policajného zboru SR z Obvodného oddelenia PZ v Piešťanoch a streľbami zo vzduchovky, o ktoré bol záujem až do odchodu žiakov z areálu. Pre tých, ktorí mali záujem si opekať na ohni, bolo pripravené ohnisko a neodradilo ich ani horúce letné počasie.

Deti si aj zašportovali, zahrali sa s loptami, či preťahovali lanom. A na záver sa prišli poďakovať za zaujímavo strávený deň a už cupitali do školy, veď koniec školského roka už bol na dosah, tak sme si zaželali krásne prázdniny, aby sme sa tu opäť o rok mohli spoločne stretnúť.

Text a foto: Viera Dominová