Biely sneh II. alebo aký môže byt život krátky

“Príroda je mocné čarodejka”, tento citát mi príde sprofanovaný, ale dokonale vystihuje pravidelný jav, ktorého svedkom môžete byť v tomto období, hlavne skoro ráno, na Kolonádovom moste.

Holonďania ho volajú “the summer snow”, u nás skôr poukazuje na krátky, ale s pohľadu bytia naplnený život. Druhý Augustový týždeň sú tento rok chodníky “kúpeľného mosta” pokryté miestami súvislou vrstvou uhynutých “múch, molí či motýľov” ako ich volajú laici.

Nejde však o ekologickú pohromu spôsobenú civilizáciou ani o masívne premnoženie neznámeho škodcu. Sú to mŕtve podenky, presnejšie ich dospelé jedince.

Biologicky patrí rad Podenky do triedy Hmyz. Latinský názov radu je Ephemeroptera. Odvodený od gréckeho slova efeméros, teda “krátko žijúci, mizivý” (efemérny). A taký presne život podenky v tomto štádiu je.

podenky_foto_dusan_knap_3

Podenka (druhová špecifikácia nie je predmetom tohoto materiálu), ako všetok hmyz prechádza počas svojho špecifického vývojového cyklu viacerými štádiami. Samička po oplodnení do vody znáša vajíčka, s ktorých sa po krátkom čase liahnu larvy. Tie predstavujú významný zdroj potravy pre ryby.

Vývoj lariev trvá, v závislosti od druhovej príslušnosti, až desať mesiacov. Na konci tohoto štádia sa priamo z lariev liahnu dospelé jedince, imága, alebo lietajúce larvy, subimága (podobajú sa na dospelé podenky, ale ešte raz, niekoľkých hodín zvlečú chinínovú vonkajšiu schránku).

Dosplé jedince žijú len niekoľko hodín, spravidla počas noci. Nie sú schopné prijímať potravu. Jediné, čo im ich pud prikazuje, je v rojoch tancovať nad vodnou hladinou a nájsť si vhodného partnera opačného pohlavia.

Po milostnom akte samičky nakladú na hladinu rieky, aj Váhu, vajíčka a spolu so samčekmi letia za svetlom Kolonádového mosta, kde hromadne hynú. Osud generácie ráno spečatia hladné vtáky, vietor, a niekedy aj metly zamestnancov technických služieb…

Ale život podeniek sa neskončil. Práve naopak, opäť sa začal. Pod hladinou rieky sú nakladené milióny vajíčok, a cyklus života pokračuje.

Dovidenia o rok v auguste.

Text a foto (c): Dušan Knap
Inštitút pre trvalo udržateľný rozvoj, n. o.

podenky_foto_dusan_knap_4 podenky_foto_dusan_knap_1