08.12.2018 # 13:42 # 13:42

Banka: Archeologický výskum v kostole priniesol viacero prekvapení

Počas jesene prebiehal v staršej časti Kostola sv. Martina na Banke opäť archeologický výskum. Predchádzali mu prípravné práce, ktoré sa začali v polovici septembra. Archeologický výskum, ktorý realizoval Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied v Nitre, nadviazal na výskum spred dvoch rokov a priniesol podrobnejšie informácie o cirkevných dejinách na území Banky. Viac sa dočítate vďaka obecným novinám Bananský hlásnik.

Prvou úlohou bolo odstrániť zhruba meter vysokú vrstvu sutiny z 30. rokov 20. storočia a dostať sa tak na úroveň barokovej tehlovej podlahy. 14. septembra sa začalo s rozoberaním kamennej dlažby. V nasledujúcich dňoch boli dlažba aj podkladový betón odstránené. 18. septembra bol pod dreveným oltárom objavený náhrobok kamenára z roku 1682. 25. septembra sa začalo s odstraňovaním zhruba sto kubických metrov navážky. Keďže ju tvorila zmes sutiny, kameňa a hliny, práca s lopatou bola vysilujúca. Na úroveň barokovej podlahy z konca 18. storočia sa pracovníci dostali 17. októbra.

V pondelok 22. októbra prezreli kostol manželia Haviarovci, odborníci z oblasti architektúry a histórie umenia. 25. októbra objavil archeológ Mgr. Peter Gábor v hĺbke asi dva a pol metra ľudské kostrové pozostatky z 13. až 14. storočia: „V stredovekej pochôdznej vrstve boli zahĺbené dva stredoveké hroby. Jeden prechádzal celou sondou a bol orientovaný zo severu na juh. Druhý bol orientovaný rovnako a zasahoval do polovice sondy.“ V staršom z hrobov boli nájdené kožené zvyšky topánky a kovové súčasti odevu. Podľa hlavného archeológa RNDr. Mgr. Mariána Samuela sa v tejto lokalite pred výstavbou kostola nachádzalo sídlisko.

Druhá sonda mala potvrdiť pôvodný južný vstup do kostola. Hĺbiť sa začala 6. novembra. O deň neskôr kostol prezreli pracovníci z Krajského pamiatkového úradu v Trnave. 9. novembra bola v hline objavená novoveká keramická nádoba tvarom pripomínajúca džbán. 16. novembra, v deň konania záverečnej komisie, bol objavený prah južného vstupu.

Na výskume sa podieľali bananskí verejnoprospešní pracovníci, dobrovoľní hasiči, ale aj dobrovoľníci z obce. Dotáciu na výskum poskytlo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Obec Banka aj Farnosť sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch.

Fotografie zachytávajúce celý priebeh výskumu si môžete pozrieť na facebookovej stránke Obce Banka.

Text a foto: Viktor Vrábel

X