Balneologické múzeum vydalo dielo Adama Trajana

Saluberrimae Pistiniensis Thermae (Uzdravujúce Piešťanské kúpele) je oslavnou básňou z pera protestantského kňaza, ktorý žil v nútenom exile v neďalekých Drahovciach. Svoje slávne dielo publikoval v roku 1642.

Kniha, ktorú vydalo Balneologické múzeum Imricha Wintera s finančnou podporou Fondu na podporu umenia, obsahuje latinský originál aj slovenský a nemecký preklad básne Saluberrimae Pistiniensis Thermae. Čitateľ sa v nej nájde zároveň informácie o Adamovi Trajanovi, ktorý vo svojom diele zachytil údaje o prírode a osídlení i okolia. Jeho báseň mala niekoľko desaťročí dôležitý význam v propagácii tunajších liečivých prameňov.

Jej najnovšie vydanie vyšlo v preklade Augutína Rebra a Dr. Hansa J. Bäumericha. Publikácia obsahuje aj bohatý obrazový materiál. Za múzeum ju redakčne pripravil balneohistorik múzea Mgr. Martin Kostelník, PhD.

Vďaka svojej básni sa Adam Trajan stal dôležitou postavou piešťanskej histórie. Žil v období humanizmu, kedy si vzdelanci začali všímať liečivé účinky prírodných prameňov. Zároveň bol jedným z prvých, ktorý ich aj sám využíval. Svoje odborné poznatky potom umelecky stvárnil.

Tento český evanjelicky farár musel svoj domov opustiť po bitke na Bielej hore. Dodnes nie sú známe podrobnosti z jeho života. Exilom sa mu stali blízke Drahovce. Niektoré zdroje uvádzajú, že tu konvertoval na katolícku vieru, iné hovoria, že bol správcom farnosti tunajších evanjelikov. Neskôr mal pôsobiť v Trenčíne. Zomrel v roku 1650.

Básň Saluberrimae Pistinienses Thermae bola vydaná v roku 1642 a na jej význam ako prvý upozornil Matej Bel o sto rokov neskôr.

Text: Martin Palkovič