Balneologické múzeum sprístupnia aj pre nepočujúcich

História piešťanského regiónu, informácie o slovenskej balneólogii, prírodovedné zaujímavosti, ale aj časť pozostalosti Milana Rastislava Štefánika – to všetko bude po novom prístupné aj v posunkovej reči.

„Nepočujúci alebo slabopočujúci návštevník (návštevníci) expozície si pomocou aplikácie vo vlastnom mobile alebo prostredníctvom tabletu, ktorý mu zapožičiame v expozícii, načíta obsah z QR kódov, ktoré sú umiestnené priebežne v rôznych častiach expozície. Obsah mu bude potom sprístupnený pomocou posunkovej reč,“ vysvetlil riaditeľ Balneologického múzea Vladimír Krupa.

Prezentácia technológie QR pre nepočujúcich sa uskutoční v stredu 19. decembra o 14.00 h v hlavnej expozícii Balneologického múzea Imricha Wintera v budove Kúpeľnej dvorany.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.