Ako v lese nestretnúť medveďa? Pomôže spev aj rozhovor

Výskyt medveďa hnedého pred pár dňami zaznamenali pri obci Košariská. V Malých Karpatoch sa podľa odborníkov pohybujú dva alebo tri jedince. Ľudia s nimi doteraz nemali žiadne problémy.

„Upozorňujeme, že v katastri našej obce v blízkosti osady U Šindelov bol v uplynulých dňoch zaznamenaný výskyt medveďa hnedého. Upozorňujeme občanov, aby pri voľnom pohybe v prírode zvýšili opatrnosť,“ informovala v utorok obec Košariská na svojej web stránke.

Zrejme mladého jedinca zachytila fotopasca 25. júna krátko po polnoci. Keďže medveď je schopný v priebehu dňa prejsť aj niekoľko desiatok kilometrov, je ťažké odhadnúť, kde sa môže pohybovať.

„V posledných týždňoch sa v regióne Malých Karpát a Záhoria vyskytlo viacero hlásení o pozorovaní medveďa alebo náleze jeho pobytových znakov,“ uvádzajú odborníci zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Podľa ich odhadu sa v tomto regióne pohybujú dva alebo tri jedince.

Ľuďom odporúčajú, aby v lesoch nevchádzali do neprehľadného terénu a neumožnili to ani psom. „Tiež je vhodné správať sa primerane hlasne, napr. viesť vo dvojici či skupine hlasnejší rozhovor, pospevovať si a podobne, aby bol medveď už z väčšej vzdialenosti upozornený na prítomnosť človeka. Uvedené zásady je vhodné dodržiavať v regióne Malých Karpát a Záhoria aj v súvislosti s výskytom diviakov, s ktorými môže človek tiež zažiť konfliktné strety,“ pokračuje Správa CHKO Malé Karpaty.

Žiadne problémy s prítomnosťou medveďov v tomto regióne hlásené neboli a nie je známy ani prípad priameho stretu s človekom.

Medvede sa do Malých Karpát šíria zo severného a stredného Slovenska, ktoré predstavuje centrum stredoeurópskej populácie. Dostávajú sa sem najmä mladé jedince.

Text: Martin Palkovič Zdroj: chkomalekarpaty.sk kosariska.sk Ilustr. foto/Crdit: anthony renovato