Ako ďalej s kultúrou? Piešťanci môžu vyplniť dotazník

Ste spokojný s ponukou kultúrnych podujatí? Aké formy kultúry preferujete? Ktoré kultúrne zariadenia navštevujete najčastejšie? Aj to sú otázky z dotazníka, ktorý je súčasťou prípravy Koncepcie rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022.

Mesto si dalo tento dokument vypracovať bratislavskej spoločnosti Prorozvoj. Podľa zverejnenej zmluvy zaň zaplatí 3 600 eur.

Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022 má obsahovať analýzu súčasného stavu, výber ťažiskových podujatí aj návrh úloh pre samosprávu a jej príspevkové organizácie.

Jej súčasťou bude aj definícia dotačnej politiky zo strany mesta Piešťany a určenie jej zásad. Nemá v nej chýbať ani návrh stratégie využitia vybraných objektov.

Vypracovanie koncepcie iniciovala poslankyňa mestského zastupiteľstva Adriana Drahovská, ktorá v uplynulom volebnom období viedla kultúrnu komisiu. Dokument má byť podľa zmluvy hotový v polovici decembra, pracovať s ním preto bude už nové vedenie Piešťan.

Dotazník nájdete na tejto adrese.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič