Akcionári odmietli TAVOS rozdeliť

Trnavská vodárenská spoločnosť nebude rozdelená na vlastnícku a servisnú firmu. Dnes o tom rozhodli akcionári na riadnom valnom zhromaždení, informovala piešťanská radnica.

Primátori a starostovia sa s vytvorením dcérskej spoločnosti nestotožnili. Nepresvedčila ich ani ekonomická, finančná, technická a organizačná analýza, ktorá im bola na zhromaždení predložená.

„Argumenty neboli dostatočné a analýza nebola postavená na reálnych základoch. Myslíme si, že TAVOS je v dobrej kondícii a dokáže fungovať efektívne aj za súčasných podmienok. Keďže dcérska spoločnosť by bola akciovkou, hrozilo by aj to, že by primátori a starostovia nad ňou stratili kontrolu, čím by mohli stratiť kontrolu aj nad výškou vodného a stočného. To by sa v konečnom dôsledku dotklo každého obyvateľa a to sme nemohli pripustiť, “ zhrnul po valnom zhromaždení primátor Piešťan a nový predseda dozornej rady spoločnosti Miloš Tamajka.

Valné zhromaždenie nepodporilo ani ďalšie pripravované zmeny predložené predstavenstvom, ktoré by mohli ovplyvniť kontrolu primátorov a starostov nad spoločnosťou.

„Akcionári jednohlasne odmietli návrh na navýšenie základného imania TAVOS-u o viac ako 44 miliónov eur. Sám ekonóm spoločnosti sa vyjadril, že dôvod navýšiť základné imanie nie je dostatočne preukázateľný, nakoľko TAVOS je v dobrej finančnej kondícií. Navyše, mestá a obce, ktoré sú akcionármi, vo svojich rozpočtoch na navýšenie imania spoločnosti nemajú finančné zdroje. Akcionári preto vyjadrili obavu nad možnou zmenou vlastníckej štruktúry spoločnosti a straty kontroly v nej,“ pokračoval primátor.

O výsledkoch valného zhromaždenia by mal informovať aj poslancov a to na najbližšom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ich kolegovia v Trnave sa podľa portálu trnava-live.sk zaujímajú aj o to, prečo spoločnosť podporila výstavbu tamojšej City Arény investíciou vo výške 3 mil. eur, na ktorú si musela vziať pôžičku. „Nielen ja, ale aj niektorí zamestnanci vodárenskej spoločnosti považujeme tieto aktivity za zvrátené,” povedal primátor Trnavy Peter Bročka.

Text: Tlačová správa MsÚ Piešťany/Martin Palkovič