Žiaci to budú mať v septembri ťažké, nástup do novej školy im uľahčí kurz

Noví spolužiaci, pedagógovia a úplne iné tempo vyučovania i nároky na prípravu. Aj s tým sa budú musieť vyporiadať deti, ktoré sa v týchto dňoch lúčia so základnými školami. Intenzívne kurzy angličtiny a nemčiny im môžu uľahčiť začiatok štúdia na gymnáziách.

Koronavírus spôsobil v slovenskom vzdelávacom systéme doteraz nevídané zmeny, ktoré najviac postihli žiakov a študentov posledných ročníkov. Dlhé obdobie neistoty pred prijímačkami už síce vystriedala úľava, ale to najťažšie doterajších žiakov základných škôl ešte len čaká. Nástup na (osemročné, či bilingválne) gymnázium môže byť pre mnohých šokom. Aj preto by mali aspoň časť blížiacich sa prázdnin využiť na prípravu, zistiť ako to na ich budúcej škole funguje a čo všetko ich čaká.

Pomôcť im môžu intenzívne kurzy angličtiny a nemčiny, ktoré v Piešťanoch ponúka Inštitút jazykov a vzdelávania. Sú zamerané na znalosti, ktoré by mal ovládať budúci gymnazista a pomáhajú vyplniť medzeru spôsobenú neočakávaným prerušením vyučovacieho procesu.

Harmonogram 20 hodín trvajúcich kurzov bude prispôsobený konkrétnej skupine žiakov a na základe osnov z prvého ročníka konkrétneho druhu školy im uľahčí návrat do lavíc po takmer päťmesačnej prestávke.

IJaV je najväčšia vzdelávaco-prekladateľská spoločnosť na Slovensku s 31 pobočkami a 15-ročnými skúsenosťami. V Piešťanoch sídli na Kukučínovej ulici (vedľa pošty) a okrem prípravy žiakov i študentov na skúšky, sa zameriava na odborné preklady, kurzy cudzích jazykov, účtovníctva i počítačovej gramotnosti.

Najväčší dôraz je kladený na výber kvalitných lektorov, ktorí dokážu svojich zverencov motivovať, sú dôslední a svoju prácu robia s nadšením.

(Reklamný článok)