Z hotelákov sú majitelia dobrých reštaurácií a barov, ale aj riaditeľ rádia a prodekan

Splniť si sny nemusí byť vôbec komplikované. Dôležité je zvoliť si správne miesto, z ktorého sa za svojim cieľom vyberiete. Skvelá šanca ako začať správne je aj výber strednej školy. O Hotelovej akadémií Ľudovíta Wintera sme sa rozprávali s jej absolventom a súčasným riaditeľom Ladislavom Blaškovičom. Rozhovor si môžete vypočuť aj prostredníctvom podcastu.

Hotelová akadémia je s Piešťanmi spätá už od roku 1946, to je dlhá história.

Musím povedať, že sme boli prvou hotelovou školou v bývalom Československu s možnosťou udeľovania maturitného vysvedčenia. Jedným zo zakladateľov bol Ľudovít Winter. V absolútnom počiatku vzniku bolo cieľom vzdelávať odborníkov nielen pre kúpeľníctvo, ale aj celkovo pre hotelierstvo a cestovný ruch. Prvé sídlo bolo v centre mesta, teraz sídlime na okraji mestského parku. Cieľ sa však odvtedy nezmenil. Stále máme záujem vzdelávať a vychovávať odborníkov v oblasti cestovného ruchu a hotelierstva.

Ak chcem študovať na Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera, musím mať nejaké špeciálne predpoklady?

Budúci študent musí mať predovšetkým záujem o vzdelávanie. Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera ponúka široký záber. Sú tu silné cudzie jazyky, všeobecné vzdelávanie, ale kladieme veľký dôraz aj na odborné vzdelávanie. To je rozdelené na praktickú prípravu v oblasti hotelierstva i gastronómie a na teoretické predmety, ktoré sú nadstavbou s dôrazom na hotelový a gastronomický manažment, účtovníctvo, informačné systémy aj na právo. A to je dobrý základ ďalšieho štúdia na vysokej škole.

Čo všetko ponúka hotelová akadémia, čo môžu študenti očakávať, ak ešte nie sú rozhodnutí? Prečo by si mali pre štúdium vybrať práve Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera?

Pretože je to tradičná, vysokošpecializovaná a moderne vybavená škola. Máme široký záber, ponúkame prax v hotelových a gastronomických zariadeniach na Slovensku i v zahraničí. Máme silnú výučbu minimálne dvoch cudzích jazykov, ale aj odborných predmetov. Naši absolventi majú možnosť získať certifikát sprievodcu cestovného ruchu, Deutsche sprachdiplom, ale aj rôzne ekonomické certifikáty. Realizujeme pre nich mnoho workshopov pod vedením profesionálov, umožňujeme účasť na rôznych odborných súťažiach. Sme zapojení do projektov ako napríklad Erasmus+. Absolvent má široké uplatnenie na trhu práce, ale je pripravený aj na štúdium na vysokej škole.

A to je tiež otázka, ktorá zaujíma rodičov. Aký je dopyt po vašich študentoch na trhu práce?

Musím povedať, že dopyt po našich absolventoch je výrazný, a to vo viacerých segmentoch. Mnohí sa uplatnia v hotelierstve a gastronómii, ale keďže ponúkame nadstavbu v rámci ekonomických predmetov, uplatnia sa v rôznych oblastiach verejného života. Máme absolventov nielen v riadiacich funkciách v hotelierstve a gastronómii, ale pracujú aj v bankách, máme prodekana na Univerzite Komenského, riaditeľa najpočúvnejšieho rádia na Slovensku, ale aj majiteľov rôznych barov, reštaurácií a hotelov. A čo je podľa môjho názoru veľmi dôležité, mnohí si splnili svoj profesionálny sen a stali sa tým, čím sa chceli stať.

 

Ako vyzerá praktická výučba na vašej škole?

Sledujeme najnovšie trendy v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a gastronómie. Snažíme sa ich implementovať do vyučovania. Máme špecializované učebne na niektoré súčasné trendy – napríklad samostatnú učebňu na prípravu teatendrov, baristov aj barmanov. Ide skutočne o moderné vybavenie, za ktoré by sa nehanbili ani mnohé bary. Spolupracujeme s hotelovými a gastronomickýcmi zariadeniami. Ponúkame množstvo praxe, letných stáží v rôznych krajinách – vo Francúzsku, Grécku, Nemecku, Španielsku i v Rakúsku. Sme zapojení do viacerých projektov, z ktorých môžu žiaci získať certifikáty. Našimi partnermi sú aj školy zo Švédska, Nemecka, Bulharska, Lotyšska a Slovinska.

Výnimočné nie sú pre vašich žiakov ani špeciálne udalosti. Pripravili ste bankety pre zahraničných štátnikov. Čo znamená pre vašich študentov možnosť zažiť niečo takéto jedinečné ešte počas štúdia?

V roku 2016, keď Slovensko predsedalo Európskej únii, naši študenti obsluhovali mnohých štátnikov, vrátane Angely Merkelovej a Emmanuela Macrona. Podobne ako sa skúša divadelné predstavenie, aj bankety tohto typu majú svoje skúšky.

Študenti pripravujú bankety aj pre svojich najväčších kritikov – vlastných rodičov.

Rodičia sú mnohokrát dojatí. Študenti však majú možnosť stretnúť sa s mnohými ľuďmi a poskytovať služby aj mnohým významným osobnostiam, ale snažíme sa ich učiť tomu, že každý hosť je dôležitý.

Predovšetkým podujatie Gastro Vianoce sa teší veľkej popularite, pred Vianocami do školy zavíta veľa ľudí. Pre všetkých je to také nadýchnutie sa pravej vianočnej nálady.

Skutočne celá škola sa zmení na vianočnú rozprávku. Pripravujeme rôzne odbytové strediská – cukrárne, kaviarne, čokoládovne, reštaurácie. Každá trieda pripraví niečo v tomto duchu. V roku 2019 viac než 5-tisíc hostí obdivovalo krásy vianočných tabúľ, ale mohli si posedieť aj pri káve a ochutnať zmrzlinu.

 

Spolupracujete s rôznymi hotelmi a študenti absolvujú praktickú časť výučby priamo v teréne. Kde všade to je a ako to funguje?

Sú to Slovenské liečebné kúpele Piešťany, Zuckmann Villa, Hotel Máj, Penzión Diana, Hotel Park Avenue, Hotel Park a viacerí ďalší partneri. Žiak, ktorý študuje v systéme duálneho vzdelávania, realizuje praktickú prípravu už od pravého ročníka.

Ako to je s výraznejšími osobnosťami spomedzi študentov. Môžu už počas štúdia pripravovať vlastné recepty?

Žiaci v druhom ročníku pripravujú vlastné receptúry. Je to nevyhnutnosťou napríklad na rôznych súťažiach. Príprava receptúry kávového alebo miešaného nápoja trvá aj niekoľko týždňov, kým sa chute doladia. Čiže tam už ide o kreativitu študenta.

 

Niekomu by sa mohlo zdať, že takéto veci sa dokáže naučiť aj sám. Vyveďme takýchto ľudí z omylu.

Ak by sme k tomu takto pristupovali, kvalita poskytovaných služieb bude na Slovensku stále nízka. Musím povedať, že som značný kritiky poskytovania služieb v oblasti servisu jedál a nápojov. Aj tam je vidieť, kto je vzdelaný a kto nie. Musia byť dodržiavané určité pravidlá v servise i v komunikácii. Benefitom hotelovej akadémie je kvalitné vzdelávanie v modernej a vysokošpecializovanej škole.

V dobe, ktorú túžobne očakávame, teda v dobe po korone, bude dôležité vedieť si správne oddýchnuť. Učíte študentov aj rôzne čajové rituály a sústreďujete sa na kvalitné služby. Myslíte si, že keď pandémia pominie, zmení sa postoj ľudí k službám?

Pracoval som v hotelierstve, a keď komunikujem so súčasnými hoteliermi, som veľmi smutný z toho, v akých ťažkých pomeroch žijú. Ale som optimista. Keď toto všetko pominie, ľudia budú hladní po poskytovaní služieb. Budú plné hotely, plné kaviarne a ľudia budú chcieť využívať služby. Ale budú klásť dôraz na to, aby boli kvalitné.

(Reklamný článok)