Bývanie a Reality: Svet hračiek je dôležitejší ako sa zdá

Hoci sa súčasné hračky môžu zdať diametrálne odlišné od tých v minulosti, ich poslanie zostáva stále rovnaké – vnášať smiech a radosť do života detí a poskytovať im možnosť rozvíjať sa. Hra je výborný prostriedok ako sa učiť formou zábavy. Je to príjemný spôsob ako objavovať svet a spoznávať ľudí.

Menej je niekedy viac

Svedčí o tom výskum na Univerzite v Tolede v Ohiu, vedený pracovnou terapeutkou Alexiou Metzovou. Vedkyňa bola zvedavá na rôzne súvislosti medzi počtom hračiek a sústredenosťou dieťaťa. Sledovala, či počet hračiek ovplyvní to, ako sa deti hrajú. Zaujímala sa o čas strávený s jednou hračkou, a tiež o to, koľko rôznych hračiek dieťa počas 15 minút vystrieda. Experimentu sa zúčastnilo 36 detí vo veku 18 až 30 mesiacov. V rámci skúmania deti navštívili laboratórnu izbu až dvakrát. Celý priebeh hry monitorovali kamery. Prvýkrát boli v miestnosti 4 hračky, druhýkrát 16.

Hračky použité v štúdii nezahŕňali elektronické zariadenia, ako sú tablety. Len jedna zo štyroch hračiek a iba štyri zo 16 hračiek používali batérie. Priemerný počet hračiek na dieťa v ich domácnosti je 87.

Výskum priniesol pozoruhodné výsledky

Deti v skupine so 16 hračkami sa hrali prevažne povrchne. Hračky rýchlo skúmali a striedali, pričom hra bola veľmi jednoduchá a povrchná. Skupinka detí so 4 hračkami ich spočiatku len skúmala. Ak však záujem dieťaťa o danú hračku zotrval i naďalej, prvotné šťuchania a búchania, sa postupne menili na sofistikovanejšie spôsoby hry. Výskumníci zaznamenali zvýšenú mieru kreativity a vyššiu kvalitu hry s menším počtom predmetov. Súvisí to s pozornosťou, ktorá pri nižšom počte hračiek bola menej roztrieštená.

Záverom výskumu je poznatok, že dlhšie trvajúci záujem a proces interakcie dieťaťa s jedným predmetom mu pomáha sústreďovať pozornosť a rozvíja detskú kreativitu. Preto by sme v záujme našich ratolestí nemali presycovať ich priestor hračkami a ani zahlcovať detské zmysly prehnaným množstvom podnetov. Je dôležité nájsť zlatú strednú cestu vyhovujúcu jedinečnosti dieťaťa tak, aby napredovalo a rástlo zdravo.

Celý článok si prečítate ako „Tému čísla“ v mesačníku Bývanie a Reality, ktorý nájdete na viac ako 210 miestach, tiež v jeho digitálnej verzii tu: https://issuu.com/byvanieareality/docs/bar201903

(Reklamný článok) Ilustr. foto/Credit: Kelly Sikkema