Bývanie a Reality: Harmónia v rodine

Najšťastnejšie deti sú tie, ktoré môžu vyrastať v láskavom ovzduší. Keď sú naplnené ich potreby lásky a bezpodmienečného prijatia, učia sa ľudskosti, mravnosti a vyvíjajú sa v psychicky zrelé bytosti. Iba vďaka láske deti dokážu duševne rásť.

Vzťah medzi rodičmi je kľúčový. Ak sa partneri milujú a vládne medzi nimi zhoda a úprimná náklonnosť, prenáša sa to aj na deti. Tie cítia silu, ktorá plynie z pevného vzťahu medzi rodičmi a to ich napokon napĺňa istotou a šťastím. Rodina zásadne ovplyvňuje vývoj dieťaťa, formuje ho až do dospelosti. Je pre dieťa modelom medziľudských vzťahov. Keď sa má dieťa vyvinúť v duševne a charakterovo zdravú osobnosť, potrebuje vyrastať v stálom a citovo hrejivom prostredí, teda v harmonickej rodine.

AKO UDRŽAŤ HARMÓNIU V RODINE

– Hľadajme celkové nastavenie a smerovanie rodiny, viac ako len dohody.

– Členovia rodiny sú zohraní, keď cítia, že idú tým istým smerom alebo majú spoločný účel.

– Zamerajme sa na vytváranie rovnocennosti v rodine, aby sme budovali skupinu ľudí, ktorí vedia udržať vlastnú individualitu, zatiaľ čo zostávajú spojení jeden s druhým a navzájom.

– Keď zapájame členov rodiny do rozhovorov, používajme otázky pre podporu zdravých a konštruktívnych dialógov.

– Používajme rozprávanie rodinných príbehov na vytváranie blízkosti medzi členmi rodiny a podporujme každého k tomu, aby ponúkol ich pohľad na realitu či okolnosť.ich pohľad na realitu či okolnosť

Jedným z podstatných ukazovateľov kvality rodinnej výchovy je hĺbka vzťahov medzi deťmi a ich rodičmi. Je aj podstatným meradlom toho, či je rodina skutočne harmonická.

Ako si však takéto vzťahy vypestovať?

O rodinnom dialógu a jeho vplyve na harmonickú rodinu, o dôležitosti odpustenia a tiež o rodinnom príbehu a kolektívnom rodinnom zážitku si môžete prečítať v kompletnom znení článku, ktorý je uverjnený ako „Téma čísla“ v aktuálnom čísle obľúbeného regionálneho mesačníka Bývanie a Reality.

Nájdete ho v tlačnej verzii na viac ako 220 strategických miestach v okresoch PN, NM, MY a HC a tiež v jeho digitálnej podobe tu: https://issuu.com/byvanieareality/docs/bar201905

 

(Reklamný článok) Foto / Credit: John-Mark Smith