Belgicko-slovenský film o troch Rómoch a ich odvážnom nápade

Boli ste už úplne na dne bez peňazí? Dokázali by ste začať žvot od nuly, mimo Slovenska? Určujú peniaze naše šťastie? Toto sú otázky, ktoré už 21. marca o 19.00 h v Elektrárni Piešťany položí divákom nový belgicko-slovenský film Kvetinárstvo/La Fleurière.

Vo filme Kvetinárstvo (La fleurière) sa traja slovenskí Rómovia, Rasťo, Tomáš a Mižu, ktorí odišli “do lepšieho” – do Bruselu, pokúšajú prežiť v anonymite okrajových bruselských štvrtí, stratení medzi množstvom ďalších prisťahovalcov z rôznych kútov sveta. Ich skutočné sny a osudy, aj ich každodenné hľadanie cesty k lepšiemu životu dostávajú rámec fiktívneho príbehu o bláznivom nápade prekopať sa k trezoru belgickej národnej banky cez tunel, ktorý sa začína v zadnej miestnosti miestneho kvetinárstva.

Režisér Ruben Desiere vo svojom celovečernom debute využíva prelínanie dokumentu a hraného filmu, aby vytvoril špecifický filmový jazyk, ktorý nám odkrýva svet prisťahovalcov v európskom veľkomeste v novom svetle. Aká je ich identita, aký je ich – pre nás neviditeľný – vnútorný aj vonkajší svet? A najmä, dá sa z tohto sveta uniknúť?

Ruben Desiere (1990) je belgický dokumentarista a filmový producent. Absolvoval filmovú školu KASK v Belgicku s dokumentárnym filmom Kozmos (Kosmos, 2014, 61 min) o živote rodiny slovenských Rómov, ktorí sa presídlili do Belgicka za lepším životom, aby sa napokon pasovali s tristnou realitou života v bývalom kláštore Il Gesú v Bruseli, ktorý slúži ako útočisko pre prisťahovalcov. Dlhodobo spolupracuje s divadelným súborom Tibaldus en andere hoeren a tanečným súborom Rosas z Bruselu, ktorý vedie jedna z najvýznamnejších choreografiek súčasného tanca, Anne Teresa De Keersmaeker. Ako kameraman spolupracoval na viacerých filmoch o tanečných predstaveniach choreografky Anne Teresy De Keersmaeker.

Na filme sa podieľal aj slovenský dramaturg Pavel Smejkal, ktorý hodnotí výsledky tejto spolupráce: „Rubena Desiera som spoznal ako autora stredometrážneho filmu Kosmos, ktorý zažiaril medzi prihláškami do dokumentárnej súťaže MFF Bratislava, hoci kvôli minutáži nespĺňal podmienky súťažného uvedenia. Aj bez predošlej znalosti jeho tvorby som v Rubenovi objavil výrazný autorský hlas s osobitou víziou a vyhraneným filmárskym prístupom, ktorý je založený na napätí medzi realitou a fikciou, vecnosťou a tajomstvom. Jeho prvý významnejší počin, ktorý vznikol ešte počas štúdia filmu na konzervatóriu v Ghente, mal navyše špeciálnu relevanciu pre slovenské prostredie a pre mňa osobne – jeho postavy a zároveň herci pochádzali z Košíc, ktoré sú zároveň mojim rodným mestom, aj keď treba dodať, že oni vyrastali vo štvrtiach, ktoré pre mňa boli do veľkej miery neznáme. Tam, podobne ako v Belgicku, žili na okraji, vo vylúčení. Možnosť podieľať sa v role dramaturga na Rubenovom nasledujúcom filme a jeho celovečernom debute Kvetinárstvo, ktorý vznikal s takmer totožným hereckým obsadením a tentokrát v prirodzenej belgicko-slovenskej koprodukcii, považujem za privilégium. Rubenovi veštím skvelú filmársku budúcnosť a záujem významných festivalov o jeho prvotinu len potvrdzuje, že sa zrejme nebudem mýliť.“

Zdroj: Elektárňa Piešťany