Životný príbeh Nandyho Goldsteina zostáva neopísaný

V zozname kultúrnych pamiatok je zapísaný jediný piešťanský hrob. Takmer zabudnutý v židovskej časti cintorína na Bratislavskej ceste uchováva pozostatky Ferdinanda Goldsteina, nadaného športovca a študenta, ktorý padol v boji za slobodu počas 2. svetovej vojny.

Od konca najväčšieho konfliktu v dejinách ľudstva uplynulo 75 rokov. V Piešťanoch je viacero pamätníkov, ktoré 2. svetovú vojnu pripomínajú, asi najmenej známym je však hrob Ferdinanda Goldsteina (1918 – 1944). „Pripomína široký rozmer tragiky Židov,“ napísal o tejto kultúrnej pamiatke Andrej Bolerázsky, historik Balneologického múzea Imricha Wintera, ktorý zmapoval piešťanské pamätníky 2. svetovej vojny.

„Skromný hrob so strohým nápisom NANDY na čelnej strane prostého doskového kamenného náhrobníka, ukrytý v ústraní židovskej sekcie cintorína na Bratislavskej ceste, nesie na druhej strane obtiažne čitateľný epitaf s menom PhDr. Nandy Goldstein,“ približuje v knihe Pamätník holokaustu v Piešťanoch Ľubomír Mrňa.

Hrob sa stal kultúrnou pamiatkou v roku 1963. Je v ňom pochovaný Piešťanec Ferdinand Goldstein, ktorý kvôli prenasledovaniu Židov nemohol dokončiť štúdiá nemčiny, angličtiny a telovýchovy na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe.

Proti nespravodlivosti sa preto rozhodol bojovať so zbraňou v ruke. Spolu s trinástimi druhmi z partizánskej skupiny Nováky – Jegorov zomrel počas povstaleckých bojov v Gaderskej doline 18. novembra 1944.

Vďaka Hedvige Ambrovej, ktorá iniciovala vznik Pamätníku holokaustu v Piešťanoch, boli jeho pozostatky zo spoločného hrobu exhumované a prevezené do rodného mesta. Karlova univerzita si ho posmrtne uctila udelením doktorátu.

„Žiaľ zdá sa, že dramatický životný príbeh Nandyho – jeden z príbehov, ktoré pani Ambrová nestačila do konca svojho života vyrozprávať – zrejme zostane po jej skone už trvalo neopísaný,“ uzatvára vo svojej knihe Ľubomír Mrňa.

Text: Martin Palkovič Foto: Pamätník holokaustu v Piešťanoch (2019)