V Elektrárni mali Jazzové Vianoce

Nedávno opravená architektonická pamiatka na Staničnej ulici sa zmenila na koncertnú sálu s výbornou akustikou. V nedeľu 7. decembra v nej nadšené publikum tlieskalo spoločnému projektu Lucie Lužinskej, Borisa Čellára a Swingless Jazz Ensamble.

Ich hudobný program pozostával z tradičných aj netradičných aranžmánov vianočných skladieb rôznych žánrov. Spoločným menovateľom väčšiny z nich bol zvuk veľkého orechestra, aký môžeme na Slovensku počuť iba zriedka. Nechýbali však ani komornejšie piesne, ako napríklad Hallelujah od Leonarda Cohena.

lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 1 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 2 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 3 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 4 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 4a lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 4b lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 9 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 10 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 12 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 13 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 14 lužinská čellár Swingless Jazz Ensemble 18

(mp)