Otvorili Legovňu – priestor pre zážitkové vzdelávanie

Stavebnica, na ktorej vyrástlo už niekoľko generácií, je ústredným motívom vzdelávacieho programu s názvom Brick by Brick. Prostredníctvom obľúbených kociek získavajú deti hravým spôsobom vedomosti z oblasti vedy, technológie aj matematiky. Piešťany sú iba druhým slovenským mestom, kde tento program začal fungovať.

Legovňa sa nachádza v priestoroch jazykovej školy CM Languages na Winterovej ulici. Jej interiér navrhol oceňovaný dizajnér Michal Staško a s realizáciou projektu pomohlo aj viacero tunajších firiem.
„Je to o vzdelávaní STEM – z anglického Science, Technology, Engineering, Math,“ vysvetľuje Marek

Kalinčík z CM Languages a dodáva: „Dieťa si postaví model, napríklad vrtuľník a na tom pochopí fyzikálne javy, napríklad aerodynamický vztlak. Je to pomerne zložitá vec, týmto spôsobom to ľahšie pochopia. Nič podobné na našich školách neexistuje.“

Legovňa bude od konca marca otvorená pre verejnosť. Deti sa tam môžu prísť zahrať a popritom sa niečo nové naučiť. Hrajú sa so špeciálnymi lego zostavami, ktoré nie sú bežne dostupné. Lektori prešli školením, počas ktorého sami jednotlivé hračky skladali.

Inšpiratívna nie je len obľúbená skladačka, ale aj interiér, ktorého autorom je Michal Staško. „Prišli sme do priestoru, ktorý bol pre mňa trochu nezáživný, ale po diskusii sme sa dopracovali k tomuto konceptu,“ povedal dizajnér, ktorý pri návrhu Legovne nešetril farbami ani nápadmi.

Legovna_01Legovna_07Legovna_09 Legovna_06 Legovna_05 Legovna_04 Legovna_03 Legovna_02 Legovna_08

Text a foto: Martin Palkovič