Obrazom: Krajinský most a lávka po rekonštrukcii

Krajinský most začal slúžiť v januári 1932, lávku podľa zápisu v Kronike mesta Piešťany odovzdali do užívania koncom roka 1980. Obe tieto stavby sú dôležité pre pešiu, cyklistickú aj automobilovú dopravu v Piešťanoch i v širokom okolí. Nedávno prešli rekonštrukciou. Ich aktuálnu podobu zaznamenal na fotografiách Marek Bučko.

Kronika mesta Piešťany 1933 – 1949 (pôvodný text bez úprav):

Stavba mostu bola zadaná na základe rozhodnutia min. ver. prác zo dňa 11. septembra 1929. podľa výsledku verejnej ofertnej súťaže, ktorej sa účastnilo 16 firiem, firme „Úrad. autor. stav. inžinieri Müller a Kapsa v Bratislave“. Stanovište bolo odovzdané firme 9. januára 1930, všetky práce boly ukončené 30. apríla 1932. Stavba bola odovzdaná verejnej premávke 2. januára 1932. Most bol pomenovaný po prvom prezidentovi T.G. Masarykovi, na pamiatku jeho 80. narodenín. Stavebníkom bola Krajina Slovenská. Celkový stavebný náklad pri kolaudácií dňa 21. júla 1932 uznatý činí 7,708.467.72 Kč.

Štátny príspevok k tomuto stavebnému nákladu činil 40 %, príspevok obce Piešťany so zaujemníkmi 20 %-ov a nezaokrytá čiasť bola uhradená Krajinou Slovenskou. Stavba bola prevzatá do správy a udržovania Slovenskej Krajine dňa 21. júla 1932. Na moste je umiestnená pamätná doska s nápisom: „Most prvého prezidenta čsl. republiky T.G. Masaryka pomenovaný slovenskou krajinou na pamäť jeho 80 narodenín.“ 1850-1930“.

 

Foto: Marek Bučko