Hotelová akadémia hostila súťaž Mladý somelier

V Piešťanoch sa stretli mladí ľudia z celého Slovenska, ktorí sa zaujímajú o odborné servírovanie vín. Už 17. ročník súťaže Mladý somelier sa uskutočnil v utorok 22. marca v priestoroch Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera.

Súťažiaci absolvovali písomný test, ktorý pozostával z vedomostí získaných v odbornej literatúra, ale niektoré otázky sa dotkli aj platného vinárskeho zákona. Nasledovala degustácia vzoriek vína. Každý mladý somelier musel priradiť osem vzoriek k príslušnej odrode. V záverečnej časti si súťažiaci vylosovali jedlo, ku ktorému museli priradiť správnu odrodu, charakterizovať ju a víno odborne naservírovať.

Prvé miesto v súťaži Mladý somelier získala Nina Šalaiová zo Súkromnej SOŠ GOS Trnava. Na druhom mieste skončila Nikola Krahulcová z Hotelovej akadémie Ľ. Wintera. Bronzovú priečku obsadila Alaxandra Takácsová zo SOŠ vinársko-ovocinárska Modra.

Sprievodným podujatím tohto ročníka bola súťaž v príprave a podávaní čaju s názvom Teatendar, ktorú škola zorganizovala v spolupráci s Čajovňou dobrý ľudí z Nitry. Nechýbal workshop, ktorý žiakom poodhalil čaro práce s čajom.

Výsledky súťaže Teatender sú nasledovné:

1. miesto: Karin Kováčová – Stredná odborná škola Hotelových služieb a obchodu Nové Zámky
2. miesto: Denisa Tolarovičová: – Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany
3. miesto: Michaela Krajčovičová: – Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera Piešťany

mlady_somelier_01 mlady_somelier_02 mlady_somelier_03 mlady_somelier_04 mlady_somelier_05 mlady_somelier_06 mlady_somelier_07 teatender_01 teatender_02

Text a foto: Martin Palkovič