Útulkáči: Donna, Denny, Bless

Piešťanský útulok je domovom desiatok psíkov. Niektorí z nich čakajú na nových majiteľov už celé roky. Cieľom tohto blogu je pomôcť im. Ak chcete niektorého z týchto psíkov spoznať bližšie, navštívte piešťanský útulok. Choďte s ním na prechádzku a uvidíte, či si navzájom padnete do oka.

Donna

Plachšia fenka bola nájdená v jednej obci opustená aj spolu s bratom Dennym. Prežili vďaka milej pani, ktorá ich opatrovala v starom dome. Fenka je milá, potrebuje trochu času získať dôveru, bude spokojná na dvore rodinného domu, je mladá, má jeden rok.

Denny

1-ročný brat Donny je smelý a vitálny, hravý a zvedavý, dá sa očakávať poľovnícky pud.

Bless

5-ročný kríženec nemeckého ovčiaka bol nájdený v obci Blesovce, kde sa potuloval viac dni. Hlásil nám ho pán starosta a priviezol jeden milý pán. Psík je dobre živený, pokojný a priateľský, nemá však žiadne označenie. Psík je  vhodný do rodinného domu, kde by aj pekne ustrážil dvor.

Text a foto: Útulok Piešťany