Útulkáči: Ainar, Hajka, Hirjo

Piešťanský útulok je domovom desiatok psíkov. Niektorí z nich čakajú na nových majiteľov už celé roky. Cieľom tohto blogu je pomôcť im. Ak chcete niektorého z týchto psíkov spoznať bližšie, navštívte piešťanský útulok. Choďte s ním na prechádzku a uvidíte, či si navzájom padnete do oka.

Ainar

3-ročný psík odobraný spolu s Hajkou z reťaze a nevhodných podmienok z Bodony je ešte plachý a nedôverčivý, už sa odvážil behať vo výbehu a zoznamuje sa s novým prostredím. Bude potrebovať viac času, neprejavuje sa agresívne, je to zatiaľ zranená duša bez sebaistoty.

Hajka

3-ročná fenka odobraná z reťaze a nevhodných podmienok z Bodony sa ukázala po pár dňoch ako milá a prítulná, nevie sa nasýtiť voľnosti, má už aj kamaráta – rozvážneho Andrého, ktorý sa tiež teší z jej spoločnosti. Dá sa s ňou ešte pracovať, je rozumná a po čase keď sa dá do poriadku aj s váhou,bude fešanda.

Hirjo

2-ročný psík sa túlal viac dní v meste Vrbové. Psíka priviezla milá pani, ktorej ďakujeme. Počiatočný strach už prešiel, javí sa viac dominantný, nerád nechá so sebou manipulovať pri veterinárnych úkonoch, je rýchly, dá sa očakávať poľovnícky pud.

Text a foto: Útulok Piešťany