Stĺpček Petra Remiša: Vitajte v pekle!

Všetci dobre vieme, ako vyzerá peklo. Nachádza sa hlboko pod zemou. Je tam horúco na nevydržanie a hriešnikov smažia v plameňoch alebo z nich zaživa pripravujú segedín v medených kotloch.

Výkonným riaditeľom PEKLO, s. r. o. je rohatý Lucifer, ktorý je od narodenia zlý a z nejakého neznámeho dôvodu posadnutý túžbou škodiť. Pán Boh je síce inak všemocný, ale s Luciferom a jeho bandou si stále nevie poradiť.

Peklo majú aj v iných kútoch sveta. V moslimských krajinách môže mať peklo viac úrovní – podľa stupňa hriechu, ktorého sa dopustíte. V jednom z tých pekiel napríklad hriešnikov mužského pohlavia uviažu o drevený kôl a nechajú pred nimi tancovať nahé hurisky.

Hurisky sú krásne panny. Miery 90-60-90. V pekle ste však uviazaní a môžete pri pohľade na hurisky iba slintať. Ani tie sliny vám neutrú, takže sa vám v kútikoch vytvárajú žlté kvaple.

Dvadsiate prvé storočie prinieslo zmeny aj do pekla. Lucifer pochopil význam masmédií a prostredníctvom rádia, televízie a internetu nám posiela návnady. Ochutnávka z pekla je najčastejšie maskovaná ako hudobná produkcia. Skrýva sa pod navonok neškodnými názvami ako Kollárovci, Kandráčovci a iní lovci našich otupených (d)uší.

Beda, ak im sadnete na lep! Ste naveky stratení. V pekle vás potom uviažu o dubovú tyč a budete musieť počúvať Duo Jamaha so zviazanými rukami a nohami.

Bez možnosti rozbiť im tie plastové samohrajky kladivom.

Peter Remiš