Mestská akupunktúra: Námestie v starých Piešťanoch môže byť príjemnou piazzettou

Malé zásahy do verejného priestoru môžu okamžite zlepšiť kvalitu života obyvateľov a obyvateliek a sú rovnako dôležité ako veľké rozvojové projekty. Orezanie kríkov, preorganizovanie dopravy, pridanie mobiliáru alebo obnova povrchov nie sú nákladné, ale pre priestor, v ktorom sa denne pohybujeme, dokážu urobiť veľa. Projekt Mestská akupunktúra sa venuje malým zásahom vo verejnom priestore Piešťan. Miestni architekti presne zmapovali kolízne miesta či priestory s nevyužitým potenciálom, pomenovali ich problémy a navrhli rýchle riešenia. Ich nápady na zlepšenie verejných priestorov Piešťan budeme prinášať každý týždeň.

Priestor pred Cirkevnou základnou školou tvorí významné pešie prepojenie od Vŕšku ku kostolu, školám, parku a ďalej do starých Piešťan. Pôvodne tvoril centrum obce Piešťany, ktorá spojením s osadou Teplice sformovala súčasné Piešťany.

Eklektická budova základnej školy, bývalého obecného úradu spolu s kostolom dominuje námestiu, ktoré sa v minulosti volalo “Marktplatz”, trhové námestie. Nachádza sa tu aj historická pamiatka – stĺp hanby, ktorý sem však bol premiestnený až neskôr. Historický charakter dodáva priestoru okrem pôvodnej zástavby aj vzrastlá zeleň. Svojou polohou, históriou a mierkou je priestor jedinečným v kontexte Piešťan.

Napriek tomu, že sa priestor nachádza v centre starých Piešťan, vôbec nevyužíva svoj potenciál. Je lemovaný cestami, zaparkovanými autami a reklamnými nosičmi. Cesty zabraňujú do priestoru vstúpiť a obmedzujú pobytové možnosti.

V trojuholníkovom priestore nemáte prečo tráviť čas a ak by ste aj chceli, nemôžete sa sem ani bezpečne a bezbariérovo dostať. Aj v bežný deň je priestor obkolesený parkujúcimi autami, ktoré bránia fyzickému aj vizuálnemu kontaktu.

Priestor je tiež nelogicky usporiadaný a bariérový. V miestach, kde má dochádzať k najväčšiemu pohybu ľudí (Vŕšok – kostol), sú vysoké obrubníky a nerovný povrch chodníkov.

Blízkosť historickej budovy Cirkevnej základnej školy predznamenáva potenciálnych užívateľov priestoru – žiakov. Pred budovou školy sa nachádza len minimálna rozptylová plocha pre žiakov, ktorí vyjdú von hlavným vchodom.

Toto je nebezpečné z hľadiska dopravy, ale aj komfortu pobytu pre žiakov, ktorí v nevľúdnom prostredí bez zelene a lavičky nemajú ani kde počkať na rodičov či autobus. Priestor by však mohli užívať aj ostatní obyvatelia starých Piešťan, v tejto časti Piešťan kvalitný verejný priestor veľmi chýba.

Navrhujeme trojuholník medzi cestami začleniť k priestoru pred cirkevnou základnou školou a vytvoriť tak lepšie využiteľné námestíčko so zeleňou, mobiliárom aj miestom na zastávku autobusu.

Základom návrhu je zaslepenie jednej z ciest a vytvorenie predpriestoru školy. Druhá cesta sa stane obojsmernou. Vytvorením jednoúrovňového bezbariérového prechodu sa zlepší pešie prepojenie od kostola k Vŕšku a piazzetta by sa mohla napojiť na vydláždený priestor pri fare.

Zelená plocha by sa zväčšila a dala by sa využiť napríklad aj na umiestnenie malého detského ihriska. Priestor by mohol doplniť mobiliár či stojany na bicykle.

Verejný zdroj vody, studnička pod stromom, by sa spolu so stĺpom hanby mohli dôstojne obnoviť a zapojiť do verejného priestoru.

Vzniklo by tu príjemné starosvetské miesto, ktoré by vyzdvihovalo identitu starých Piešťan.

Projekt Mestská akupunktúra pripravujú architektky Adela Klčová, Eva Rohoňová, Nikola Beim, Lívia Gažová a architekti Pavol Pilař a Matthias Arnould s podporou mesta Piešťany