Farský tábor sv. Štefana zakončili slávnostnou svätou omšou

Komunitné centrum sv. Štefana organizovalo pre deti od 8. do 13. júla farský tábor v Brezovej pod Bradlom. Tábora sa zúčastnilo vyše 50 detí a asi 20 dobrovoľníkov. K dobrovoľníkom patrili nielen dospelí, ale aj študenti rôznych vekových kategórií, ktorí zastávali rolu animátorov a pomocných animátorov.

Farský tábor sa niesol v duchu Pevnosti Boyard. Deti v priebehu celého týždňa zdolávali rôzne úlohy, za ktoré získavali body a v závere dňa im otec Furas pri táboráku odovzdával zaslúženú indíciu. Program tábora bol bohatý na zábavné, športové a tvorivé aktivity, avšak bol vhodne doplnený aj o preventívnu činnosť polície. Ukážky policajných zásahov OO PZ Piešťany pod vedením prap. Martina Beneša, zaujali na niekoľko hodín nielen deti.

Záštitu nad duchovnou oblasťou tábora prevzal vdp. Branislav Popelka a páter Zárecký, ktorí svojou prítomnosťou na tábore sprostredkovali deťom nielen silné duchovné zážitky v podobe svätej omše a sviatosti zmierenia v prírodnom prostredí, ranné a večerné modlitby, modlitby vďaky, ale aj praktické prepojenie viery v každodennom živote.

Deti zažili svojich duchovných pri rôznych aktivitách, výletoch, diskotéke, tvorivých dielňach spoločenských hrách, osobných rozhovoroch, či ako pomocníkov v kuchyni. Zistili, že sú to úplne normálni ľudia so zmyslom pre humor a s otvoreným srdcom podporiť akékoľvek dobro.

V závere tábora sa deťom podarilo prostredníctvom získaných indícií: dôvera, ženské meno, rozhodnutie, … odhaliť heslo tábora „Viera“. Vďaka heslu nazbierali deti z klietky „poklad“ – vyše 12 kg cukríkov a mincí „farský tábor“.

Otec Furas však deťom pripomenul, aby nezabudli byť štedré a aby sa podelili sa o svoju výhru s ostatnými deťmi. Získané cukríky spolu s nazbieranými darmi prírody niesli deti na slávnostnej nedeľnej sv. omši ako obetné dary.

Deti ocenili vdp. Branislava Popelku vlastnoručne vyrobenou drevenou medailou farského tábora a poďakovali sa organizátorom tretieho ročníka farského tábora rod. Capekovej a Buckovej za množstvo krásnych zážitkov a za priateľskú atmosféru, ktorá sprevádzala celý tábor. V závere sv. omše deti rozdávali mince a cukríky ostatným deťom v kostole.

Veľká vďaka patrí všetkým dobrovoľníkom, animátorom, pomocným animátorom, sponzorom a tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili a umožnili deťom zažiť tento výnimočný čas na farskom tábore.

Text: Marcela Vrbová Foto: Marián Bucko