Mestská polícia pripravila program pre deti z denného tábora

Mestská polícia mesta Piešťany pripravila celodenný program pre deti, ktoré sa zúčastnili denného detského tábora Centra voľného času v Piešťanoch. Celý program sa odohrával v priestoroch Kynologického klubu Bodona.

Deti prišli za nami po svojich a potom oddychovali v tieni počas rozprávania a ukážok výstroje a výzbroje príslušníka PZ SR, Martina Beneša z OO PZ v Piešťanoch, ktorý im ukázal nielen pomôcky, ktoré používajú pri svojej práci, ale ich zaujal i množstvom príbehov a zaujímavými ukážkami sebaobrany, pri ktorých mu asistovali i príslušníci Mestskej polície z Piešťan. Po krátkej prestávke deti zaujal výcvik psa, základné pokyny, ktoré hravo zvládal za asistencie Milana Komadela, predsedu kynologického klubu.

Následne deti upútal Peter Ledvay so svojim psíkom, ktorý je vycvičený na canisterapiu (lat. canis = pes), tá sa využíva ako psychoterapeutická metóda na riešenie psychologických, citových a sociálno-integračných problémov, motivuje k reahabilitácii, povzbudzuje imunitu prostredníctvom psychiky. Deti psíka mohli pohladkať, očesať, hrali sa s ním a videli rôzne metódy práce s deťmi pri tejto terapii.

A to už prišiel čas obeda a s ním pravá táborová opekačka, príslušníci MsP prichystali ohnisko a táborák a vedúce z CVČ v Piešťanoch deťom pripravili špekáčiky na opekanie, na ktorých si v prírode riadne pochutili.

Popoludní už boli pripravené streľby zo vzduchovky s mestskou políciou a niektoré z detí sa ukázali ako skutočne dobrí strelci. Na záver deti zdolávali prekážkovú dráhu s okuliarmi simulujúcimi opilosť alebo vplyv drogy, pričom im preventistka z MsP, Viera Dominová vysvetlila rôzne riziká závislostí. Za absolvovanie tejto dráhy dostali deti reflexné prvky, ktoré využijú na cestách, aby sa tak znížilo riziko nehodovosti neosvetlených chodcov i cyklistov.

Text a foto: Viera Dominová