Blog Nadi Mikolášikovej: Ľudovít Winter – šašo?

Je chvályhodné, že skupina mladých nadšencov vytvorila občiansku organizáciu ProWinter s cieľom postaviť v Piešťanoch sochu Ľudovíta Wintera.

Ľudovít Winter bol podnikateľ, ktorý z poľnohospodárskej dediny Piešťany vytvoril svetoznáme kúpele. Dal mnohým generáciám prácu, uplatnenie mimo oblasť poľnohospodárstva. Priviedol do Piešťan prominentných pacientov z celého sveta. Postavil v tom čase obdivuhodné stavby, ktoré po mnohých necitlivých úpravách existujú a slúžia do dnešných dní.

Bol to mysliteľ, osobnosť, mal ideálne predstavy, ktoré nemal možnosť dokončiť. Bol odstavený. Nerezignoval, žil do vysokého veku. Bol obdivuhodný, prežíval so vztýčenou hlavou, vyrovnal sa s biedou, šikanou.

Je trestuhodné zachovať ho ako sochu rezignovaného, zlomeného človeka v sede uprostred mosta s lavičkou, na ktorú budú podgurážení chlapíci pokladať cigarety, fľaše a podobné huncútstva. Rodičia budú pri ňom fotiť deti, návštevy a podobne. Ľudovít Winter nebol púťová atrakcia, nebol šašo.
To miesto rozhodne nie je dôstojné. Symbolika, že mohol v určitom čase iba potiaľ, je nevhodná. Rozhodne si zaslúži iné miesto.

Myslím si, že v skupine nadšencov chýba erudovaný odborník, nie milovník umenia. Profesní odborníci, architekt, kunsthistorik, historik, psychológ a výber sochárov z regiónu Piešťan, ktorí sú zžití s atmosférou kúpeľného mesta a bude im česť vstúpiť do povedomia kultúrneho diania daného priestoru.
Verejnosti predložiť jeden model, skicu je nedostatočné. V prvom rade splniť tieto požiadavky a až potom hľadať finančné prostriedky na realizáciu tohto úmyslu. Myslím si, že pre ďalšie generácie túto postavu treba uchovať v úcte, vďake, v obdive.

Národ sobě.

Autorka: Naďa Mikolášiková Ábelová

Vizualizácia: prowinter.sk