AkSen pozýva na konferenciu o Alzheimerovej chorobe

Podujatie je určené sestrám, opatrovateľom aj širokej verejnosti. Uskutoční sa 5. a 6. novembra v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Konferencia sa zaoberá špecifickými témami z praxe. Agresivita a iné prejavy problémového správania u pacientov s Alzheimerovou chorobou, posudzovanie bolesti u pacienta, ošetrovateľská starostlivosť, postavenie sociálneho pracovníka v sociálnych službách, význam ošetrovateľskej dokumentácie v zariadeniach sociálnych služieb, manažment ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta s Alzheimerovou demenciou v domácom prostredí, edukácia a rozvoj osobnosti seniora – to všetko sú témy, ktoré budú rozoberané špecialistami na danú oblasť.

Centrum Memory ako združenie, zastrešujúce problematiku Alzheimerovej choroby na Slovenksu, podá príklad dobrej praxe systému starostlivosti o ľudí s demenciou na Slovensku na životnom príbehu v starostlivosti o seniorov.

Prednášatelia:
Katedra ošetrovateľstva FZ a SP Trnavská univerzita – PhDr. Jana Martinková, PhD., PhDr. Oľga Kabátová, PhD. PhDr.Silvia Puteková, PhD.
Alzheimercentrum Piešťany – Bc. Blanka Jüttnerová, riaditeľka, Mgr. Miroslava Holíková, vrchná sestra a Mgr. Katarína Kužlíková, sociálny pracovník
Alzheimercentrum Praha – Marie Koutová, vrchná sestra
Centrum Memory Bratislava – PaeDr. Mária Čunderlíková, riaditeľka, Mgr. Petra Brandoburová, PhD., psychologička
Zariadenie pre seniorov, Moravany nad Váhom – Mgr. Martin Cifra, riaditeľ
Alzheimercentrum Avalon, Seniorville Jablonové – Mgr.Lukáš Behul, terapeut
AkSen.aktívny senior, o.z. – Mgr. Jarmila Staneková, riaditeľka, Gabriela Remeňová, výtvarníčka

Workshopy:
Hudba ako forma aktivizácie seniorov, Predstavenie Alzheimercentra, Zdravie v termálnych kúpeľoch, Pes v zariadení opatrovateľskej starostlivosti sú názvy workshopov, na ktorých účastníci konferencie môžu získať praktické rady na aktivity pre seniorov a starostlivosť o nich.

Viac informácií: www.aksen.sk, mobil: +421 948 118 850, aksenpn@aksen.sk.

Text: AkSen