Predvolebná anketa: Vítajú budúci poslanci pochod čertov Krampus?

V štvrtom kole ankety, ktorej cieľom je verejnosti predstaviť názory kandidátov na členov mestského zastupiteľstva, sme sa pýtali: „Na konci minulého roka rozdelilo piešťanskú verejnosť podujatie Krampus – pochod čertov. Aký je váš postoj k tejto akcii? Vítate jej konanie v centre Piešťan v predvianočnom období alebo ste proti?“

Pred blížiacimi sa voľbami do orgánov samosprávy ponúkame kandidátom na poslancov možnosť predstaviť svoje názory a postoje širokej verejnosti. Každý, kto sa chce touto formou predstaviť, môže napísať na adresu redakcia@zpiestan.sk. Obratom mu odošleme anketové otázky a odpovede zverejníme spolu s odpoveďami ostatných kandidátov.Volebný obvod číslo 1

2. Matej Beseda, Ing., 69 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Nie, som proti tomuto podujatiu. Pochod čertov nepovažujem za náš národný zvyk a nesúhlasím s nekritickým preberaním podobných typov akcií, ktoré podľa mňa skôr narušujú to, čo sa u nás ako naše kultúrne dedičstvo vypestovalo. Je paradoxné, že v súčasnosti pri dosť silných národnostných prejavoch časť spoločnosti má snahu preberať zvyky iných kultúr len preto, lebo je to „in“ a má to i prípadné ekonomické pozadie. Som za to, aby sa naopak venovala podpora našim tradíciám.

„Roky sa nám snažili vytlačiť Mikuláša dedom Mrázom, nevytláčajme ho teraz Santa Clausom s Coca Colou“…

3. Michal Bezák, Ing., Mgr., 35 r., obchodný riaditeľ, SPOLU-občianska demokracia

Organizáciou takéhoto podujatia sme sa nestali na Slovensku ani vo svete žiadnou raritou. Pochody drakov, strašidiel, noc duchov… Podľa môjho názoru sú dôležité nasledujúce aspekty. A to, aby akékoľvek organizované podujatie neproklamovalo vulgarizmus, násilie a nenieslo v sebe sexuálny motív a žiadnym spôsobom neobmedzilo práva a slobody, prirodzenú ľudskú dôstojnosť, nediskriminovalo pohlavia, rasy, farby pleti, jazyk, viery a náboženstva, či iného zmýšľania národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, majetku, rodu alebo iného postavenia.

5. Tomáš Drobný, 39 r., správca majetku, Kotleba-Ľudová strana Naše Slovensko

Nie som proti podujatiu Krampus v Piešťanoch. Hoci ako Slovenský národ máme dosť pekných starodávnych tradičných zvyklostí v každom období roka, ktoré by som si vedel predstaviť, aby sa konali v našom meste. Ale neorganizoval by som toto masové podujatie v priamom centre mesta. Je dosť priestranstiev na okrajoch mesta, kde by nebola obmedzená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a hlavne  zmestilo by sa tam viac ľudí. Je to len o komunikácií s organizátormi a vedením mesta. Vítam akékoľvek aktivity v tomto smere a jednoznačne podporím aj akékoľvek akcie spojené s oživením  Slovenských tradícií v našom meste.

6. Marian Fabian, Ing., 67 r., podnikateľ, Národná koalícia

Vlani sa pochod čertov konal v dobe Adventu. Neviem, či to bolo nedostatkom pochopenia, alebo úmyselná provokácia ako marketingový trik, ale táto zábava hrôzou je čase adventu úplne nevhodná.  Naša Euroatlantická civilizácia má a musí si zachovať svoje kresťanské korene. Čoraz viac ľudí chápe že pre celý svet je nutné, aby naša civilizácia taká zostala, teda aj so svätením adventu ako času pokoja a prípravy na Narodenie Krista. Žiadni čerti.  A vystupovanie primátora – zakázal som ale nedalo sa –  bolo smiešne.

Krampuslauf sa v krajine pôvodu, Tirolsku, koná v čase fašiangov. Tiroláci sú tvrdšie nátury, majú  radi hrôzu a tak tam pochodujú aj iné príšery s gigantickými papuľami, strašidlá so zvoncami – ale na fašiangy. Je to ich tradícia. Teoreticky by mohli čerti pochodovať aj u nás, ale rozhodne uprednostňujem naše tradičné fašiangové sprievody.

11. Erik Hlavatý, 42 r., manager, nezávislý kandidát

V prvom rade musím povedať že som veriaci katolík. Krampus-pochod čertov by som ako poslanec podporil ale za určitých podmienok.

1. Organizácia čo sa týka Mestskej ale aj štátnej polície musí byť oveľa, oveľa lepšia ako minulý rok kedy skolabovala doprava a obyvatelia širšie centra mali pred svojimi vjazdmi na pozemok zaparkované autá!

2. Keďže túto akciu organizuje súkromná osoba treba jej poslať faktúru za následné čistenie mesta, vyúčtovať celkové náklady ktoré na základe tajto akcie mestu vzniknú.

Kto bude chcieť, svoje deti tam zoberie kto nebude chcieť ostane doma. Ak rozumne chytíme takýto typ akcií do rúk ako mesto môžeme mať z nich len a len benefit…

Ešte musím „dať klobúk dole“ pred marketingom aký nám minulý rok pre Krampusom ukázala samospráva…

13. Andrej Klapica, Dott., 41 r., ekonóm, Kresťanskodemokratické hnutie

Už pri jej prvom ročníku som dal dostatočne najavo svoj názor a ten sa nemení. Čas a miesto realizácie tejto akcie považujem za nevhodné. Obsah akcie za biedny.

Keď dám do porovnania nedávne podujatie Victoria regia, na ktorom boli prezentované kvetinové diela, pri ktorých sa s radosťou zastavovalo a fotilo množstvo rodín s deťmi, starších i mladších obyvateľov a pohľad na tieto diela vyvolával v ľuďoch pokoj, tak prezentácia masiek ohavných beštii sa mi zdá ako veľmi chudobné umenie. Hovorím o umení, lebo verím, že sa nik nebude snažiť presviedčať ľudí, že ide o zábavné podujatie. Keďže táto akcia nemá nič spoločné s našou kultúrou a ani z ekonomického hľadiska v nej nevidím prínos pre mesto, preto ju nepodporujem.

15. Ján Krupa, Mgr., 47 r,. farmaceut, Kresťanskodemokratické hnutie

Podujatie Krampus – pochod čertov by som zaradil do kategórie „lacná zábava“. Z toho je zrejmé, že jej konanie v centre mesta v predvianočnom období, nota bene na tretiu adventnú nedeľu, považujem za prejav zlého vkusu a pohŕdanie vlastnou autentickou tradíciou. Za viac slov mi táto akcia nestojí.

16. Beáta Líšková, Mgr., 51 r., ÚPSVaR-radca, SMER-sociálna demokracia

Pokiaľ je organizovaná akcia v  súlade so zákonom nevidím problém podobné podujatia v Piešťanoch organizovať. V predvečer sviatku svätého Mikuláša sa v Rakúsku oslavuje tzv. sviatok Krampuslauf. Alpské strašidlo, ktoré sa zjavuje v období Adventu a robí spoločnosť svätému Mikulášovi. Mýtické zviera uznávajú v alpských krajinách a podľa legendy sprevádza Mikuláša počas vianočného obdobia. Svojím hlasným zvonením zaháňa zlých ľudí… V tomto prípade sa každý občan môže slobodne rozhodnúť sám za seba alebo za svoju rodinu, či podobný typ podujatia navštívi, alebo nie. Keď sa spätne ohliadneme do mesta to prilákalo tisícky ľudí a vďaka celoslovenskej medializácii sa akcia rozrástla aj do iných Slovenských miest. Myslím si, že mesto potrebuje riešiť dôležitejšie problémy a poslanci by mali svoju energiu vložiť do riešenia týchto problémov.

19. Nadežda Mikolášiková, 76 r., výtvarníčka-galeristka, nezávislá kandidátka

Pochod čertov Krampusov je zvyklosť z Alpských krajín. Pobúrenie miestnych obyvateľov bolo neadekvátne. Malým deťom treba vpred vysvetlič, o čo ide, pripraviť ich. Masky boli v dobrej estetickej úrovni.

21. Ivan Samuhel, Ing., 73 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie

Som proti.

22. Ján Stachura, Mgr., 28 r., štátny zamestnanec, futbalový tréner, nezávislý kandidát

Môj postoj k pochodu čertov v podobe akej bol je negatívny. V prvom rade je adventné obdobie nositeľom úplne iných hodnôt ako predstavuje toto podujatie. Diskutabilný je takisto vplyv na deti. V neposlednom rade však nie je možné, aby takéto podujatie zablokovalo verejnú dopravu, umožnilo parkovať autám kde kade na zelených plochách a organizátor nechal more odpadkov upratať službám mesta na náklady občanov. Keď robíme neziskové športové či iné akcie, tak sa o tieto veci stará kopec dobrovoľníkov nikoho ani len nenapadne nechať všetko na mieste pre Služby mesta. To sú okrem formy a načasovania ďalšie negatívne javy, o ktoré sa organizátor nestará a za obrovský zisk súkromnej osoby zaplatíme my obyčajní ľudia zo svojich daní. V zásade sú masové podujatia pre mesto prínosom. Ale za dodržiavania určitých štandardov a s pridanou hodnotou pre ľudí, čo u pochodu nevidím.

28. Miloš Tamajka, M.B.A., 42 r., primátor mesta Piešťany, nezávislý kandidát

Krampus patril v minulom roku medzi najnavštevovanejšie akcie v meste, ktorá mala výborné ohlasy nielen od domácich obyvateľov, ale aj od množstva návštevníkov, ktorí prúdili do Piešťan len kvôli nej. Počas minuloročnej akcie sme nezaznamenali žiadne incidenty ani žiadne narušenie a organizátor Kramus plánuje zorganizovať aj tento rok, nie v nedeľu, ale v sobotu. Ide o formu zábavy, kde sa čerti aj anjeli odprezentujú v maskách a s organizátormi v spolupráci s políciou aj pracovníkmi radnice, momentálne hľadáme čo najoptimálnejšie možnosti, ako zachovať bezpečnosť a ako lepšie zvládnuť aj dopravnú situáciu.

29. Peter Tremboš, RNDr., PhD., 57 r., muž v domácnosti, nezávislý kandidát

Aj keď nie som zástancom rôznych čerstvo importovaných tradícií ako je napríklad Halloween, Santa Klaus alebo prvomájový sprievod, bol som prekvapený, akú hystériu vyvolalo toto podujatie u časti verejnosti a žiaľ aj u kolegov poslancov. Pri jeho odmietaní sa často používali náboženské argumenty. Na ich základe bol dokonca požadovaný od vedenia mesta zákaz tohto podujatia. Ako jediný z poslancov som o tom odmietol hlasovať. Predstavitelia mesta by sa mali rozhodovať na základe racionálnych argumentov a nie pod tlakom hlasno kričiacej skupinky. Vysoká účasť divákov nakoniec ukázala, aký je názor širokej verejnosti. Je na organizátoroch a polícii, aby zabezpečili bezproblémový priebeh takéhoto podujatia. Slovenska republika je podľa ústavy sekulárny štát, ktorý sa neviaže na žiadnu ideológiu alebo náboženstvo a ja dúfam, že takým aj zostane.

Volebný obvod číslo 2

2. Ladislav Bábik, Ing., 47 r., manažér, nezávislý kandidát

Ak usporiadateľ B & R GROUP splní všetky zákonom stanovené podmienky pre organizovanie akcie Krampus v zmysle zákona NR SR č.96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach v znení neskorších predpisov a predloží aj povolenie na zvláštne užívanie komunikácie vydané cestným orgánom v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, je ťažké takéto podujatie nepovoliť. Iné akcie, ktoré sú konané v centre mesta, poslanci ani primátor nenapadli a nežiadali zrušiť. Problém je skôr s termínom, parkovaním počas akcie a miestom konania podujatia. Mesto nemá vydané VZN o verejných kultúrnych podujatiach a voľných pouličných aktivitách, ktorým by upresnili podmienky organizovania aj takéhoto podujatia. Posunutím termínu k 6.12., zlepšením organizácie podujatia by bol môj postoj výraznejší, takže momentálne 51:49 pre ÁNO.

6. Dušan Daniška, Ing., 38 r., softvérový inžinier, Kresťanskodemokratické hnutie

Pochod bol minulý rok zorganizovaný za veľmi pochybných okolností. Konal sa vo vianočnom období, v centre mesta, zablokoval dopravu. Organizátor sa zachoval nečestne a mesto alibisticky. Ideológia za pochodom je zábava a komercia. Žiadny hlbší zmysel pochod neponúka.

Oprávnene urážal kresťanov žijúcich v Piešťanoch. Tí, čo svoj nesúhlas vyjadrili, boli očierňovaní a považovaní za spiatočníckych. Stala sa z neho nálepka – kto s ním nesúhlasí, je proti pokroku.
Tento rok sa organizuje za rovnakých podmienok. Organizátor nedbá na minuloročnú vlnu protestov. Mesto nie je dostatočne razantné a schováva si hlavu do piesku.

Ja s pochodom nesúhlasím. Nepáči sa mi jeho forma realizácie ani teória, že nadväzuje na tradíciu fašiangov. Je možné ho organizovať aj inokedy a na inom mieste v Piešťanoch.

7. Michal Fiala, 32 r., poslanec mestského zastupiteľstva, samostatne zárobkovo činná osoba, nezávislý kandidát

Nebol som nadšený, keď organizátor zverejnil akciu, nebol som ani po uskutočnení. Akcia priniesla do Piešťan návštevníkov (parkovné, gastronómia). Koľko turistov prenocovalo, čiže zaplatilo daň z ubytovania nie je známe. Je to určitá forma zábavy, aj keď novo importovaná na Slovensko.

Toto podujatie je vec vkusu. Ak sa pochod zopakuje určite sa ho nezúčastním. Žiaľ ja v ňom rozmer duchovný ani kultúrny nevidím. Budem ho ale akceptovať. Od nás ako poslancov sa vyžaduje určitá tolerancia. Verím, že existuje aj tolerancia vzájomná. Taktiež verím, že budú v Piešťanoch organizované viaceré krásne podujatia, ktorím sa dostane aj nadmernej pozornosti médií či už regionálnych, alebo štátnych.

8. Peter Fiala, 62 r., vedúci strediska SMP, nezávislý kandidát

S Krampusom som sa do minulého roka nestretol. Krampus je folklór rakúsky a dolnonemecký a ide o postavičku podobnú nášmu čertovi, ktorý sprevádza sv. Mikuláša a patrí do predvianočného obdobia. Nevidím dôvod zakazovať nové veci a nové myšlienky. Všetko nové, či už v pozitívnom ale aj v negatívnom ponímaní obohacuje spoločnosť a je pre ňu prospešná. Krampus je predvianočný folklór našich európskych susedov a nevidím dôvod, prečo by sme ho nemohli ukázať i v našich uliciach, i v centre mesta Piešťany. Chcem byť občiansky zástupca v mestskom zastupiteľstve a držať sa okrem iného i Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR.

9. Lívia Gregoričková, Ing., 30 r., referentka, SME RODINA- Boris Kollár

Vo všeobecnosti som za to, aby sa v Piešťanoch konalo čo najviac podujatí. Treba tomu však prispôsobiť dopravu, možnosti parkovania, bezpečnosť a pod. Osobne mňa podujatie Krampus neoslovilo ale ak sa to deťom páči, nebola by som proti. Navrhla by som však iný čas konania a nie v adventnom období.

14. Igor Kopáčik, Ing., 53 r., konštruktér, SPOLU-občianska demokracia

Podujatie sa konalo nie veľmi šťastne blízko tradičných kresťanských Vianočných sviatkov, preto je pochopiteľné že vyvolalo nesúhlasné reakcie časti občanov. Dnes už vieme, že Krampus je bežnou súčasťou kultúry v niektorých európskych krajinách a nepredstavuje oslavu démonov, ako si to mnohí mylne vysvetľovali. Častokrát odsudzujeme niečo, čo vôbec nepoznáme. Myslím si že iné kultúry nás môžu obohatiť, rovnako ako naše tradície môžu byť prínosom pre iných. Takéto podujatia by nás nemali rozdeľovať, už nie sme v stredoveku. Ak sa chceme považovať za moderných ľudí treba rešpektovať rôznorodosť obyvateľov mesta.

15. Matúš Kromholc, Mgr., 31 r., prezident športového klubu, nezávislý kandidát

Bolo to úspešné podujatie, veď Krampus prilákal mnoho turistov do Piešťan. Pri zabezpečení všetkých bezpečnostných podmienok v tom nevidím najmenší problém.

20. Marián Oravec, Mgr., 53 r., riaditeľ spoločnosti, SPOLU-občianska demokracia

Každá aktivita ktorá priláka do mesta Piešťany tisícky návštevníkov je vítaná, dôležité je však nadviazať na uvedené podujatie aj inými atrakciami, ktoré v dobrom slova zmysle prinútia návštevníkov zdržať sa v našom meste aj cez noc, prípadne na celý víkend. Čo sa týka predvianočného obdobia, vhodné by bolo , aby nastal konsenzus medzi prívržencami a odporcami podujatia, v zmysle zhody na termíne konania akcie k spokojnosti oboch strán. Podujatia v meste majú spájať a nie rozdeľovať ľudí.

23. Lukáš Stredanský, Mgr., 32 r., pracuje v rodinnej firme, Kresťanskodemokratické hnutie

Je úsmevné, že sa organizátori tejto akcie tvária ako obete katolíckeho útlaku. Rovnako je smutné, že sa nám nepodarilo rozumne odkomunikovať čo považujeme za problém. Ide o komerčnú akciu, ktorú by som prirovnal k rockovému koncertu. Rockové koncerty sú fajn, ale majú svoj čas a miesto. Preto je podstatné baviť sa práve o čase a mieste.