Ako hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu

Každý volič si musí vybrať jednu politickú stranu, hnutie alebo koalíciu. Na hlasovacom lístku má právo zakrúžkovať poradové čísla dvoch kandidátov, ktorým chce dať preferenčný hlas.

Európske voľby sa na Slovensku konajú v sobotu 25. mája od 7.00 do 22.00 h. Právo zúčastniť sa ich majú všetci občania Európskej únie (EÚ) s trvalým pobytom v SR, ktorí v termíne konania volieb dovŕšili 18 rokov. V

Voliči zo Slovenska vyberú 14 europoslancov. Je to o jedného viac ako pred piatimi rokmi. Mandáty získa 13 zvolených kandidátov, štrnásty mandát bude Slovensku pridelený po odchode Veľkej Británie z EÚ.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť. Od členov komisie dostane 31 hlasovacích lístkov – na každom z nich je kandidátka jednej strany, hnutia alebo koalície. V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov môže, ale nemusí, odovzdať prednostné hlasy zakrúžkovaním poradového čísla najviac dvoch kandidátov. Jeden hlasovací lístok potom vloží do obálky a následne do volebnej schránky.

Voliči na Slovensku musia voliť v príslušnej volebnej miestnosti na základe svojej adresy trvalého pobytu. Ak v sobotu 25. mája nebudú na tejto adrese, môžu obec najneskôr 24. mája na obecnom alebo mestskom úrade osobne požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu. Ten umožňuje voliť v ktoromkoľvek okrsku na území Slovenska.

Piešťany majú 28 okrskov na tých istých miestach ako v prezidentských a komunálnych voľbách. Všetky budú otvorené od 7.00 do 22.00 h.

Text: Martin Palkovič Zdroj: minv.sk, europske-volby.eu