O hlasovací preukaz je možné e-mailom žiadať už len do pondelka

Radnica vybaví elektronické a listové žiadosti o hlasovací preukaz, ktoré jej budú doručené najneskôr 10. februára. Po tomto termíne je možné vypýtať si ho už len osobne. S preukazom môže volič odovzdať svoj hlas aj v prípade, že v deň parlamentných nikam necestuje.

Každý, kto nebude v sobotu 29. februára v mieste svojho trvalého pobytu, má právo požiadať o hlasovací preukaz. Pomocou neho sa môže parlamentných volieb zúčastniť kdekoľvek na Slovensku.

Ľudia, ktorí plánuj v deň volieb napríklad lyžovať, nestratia vďaka tomu šancu vyjadriť svoj postoj.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič ho teda môže využiť aj v prípade, že sa v sobotu 29. februára rozhodne odovzdať svoj hlas v mieste svojho trvalého bydliska.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu treba adresovať obci trvalého pobytu. V Piešťanoch vybavuje túto agendu pracovisko evidencie obyvateľstva mestského úradu.

Listové a e-mailové žiadosti treba na mestský úrad doručiť najneskôr v pondelok 10. februára. Musia obsahovať údaje o voličovi – meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a adresu, na ktorú mesto potom pošle hlasovací preukaz.

Elektronické žiadosti treba poslať na adresu maria.krajcirova@piestany.sk alebo daniela.juricova@piestany.sk. Korešpondenčnú adresa pre listové žiadosti je Mesto Piešťany, evidencia obyvateľov – ohlasovňa, Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany.

Osobne je možné o hlasovací preukaz požiadať najneskôr deň pred voľbami, teda 28. februára. Radnica ho musí vydať bezodkladne.

Text a foto: Martin Palkovič Zdroj: piestany.sk