Ak je volič chorý, hlasovať môže aj doma

Ak zdravotný stav nedovoľuje voličovi prísť do volebnej miestnosti, môže požiadať okrskovú komisiu o hlasovanie prostredníctvom prenosnej volebnej urny.

Parlamentné voľby sa uskutočnia v sobotu 29. februára od 7.00 do 22.00 h. Mesto Piešťany dnes na svojom webe oznámilo, že voliči majú právo žiadať o možnosť hlasovať mimo volebnej miestnosti.

Ľudia s trvalým bydliskom v Piešťanoch, ktorým zdravotný stav neumožňuje zúčastniť sa volieb, musia žiadosť o prenosnú volebnú urnu adresovať telefonicky na mestský úrad (033/7765311, 033/7765440, 033/7765308). Podmienkou je, aby bol volič zapísaný v zozname voličov a preukázal sa občianskym preukazom alebo mal vybavený hlasovací preukaz, pri ktorom tiež musí mať k dispozícii aj občiansky.

„V prípade, že volič bude v čase volieb hospitalizovaný v zdravotníckom alebo sociálnom zariadení, môže sám, resp. prostredníctvom inej osoby, či vedúceho príslušného zariadenia, požiadať o voľbu do prenosnej urny, za predpokladu, že má voliť vo volebnom okrsku, na území ktorého sídli toto zariadenie alebo si vyžiadal hlasovací preukaz,“ informovala prednostka mestského úradu Denisa Bartošová.

O hlasovací preukaz je možné požiadať osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby na pracovisku evidencie obyvateľov Mestského úradu Piešťany najneskôr 28. februára v úradných hodinách. Radnica vydá voličovi hlasovací preukaz bezodkladne.

Všetky dôležité informácie o parlamentných voľbách nájdu obyvatelia Piešťan na web stránke mesta piestany.sk.

Zdroj: MsU Ilustr. foto: Martin Palkovič