Župa vyhlásila súťaže na prímestskú dopravu za takmer 178 mil. eur

Odhadovaná cena zákazky pre dopravný región, ktorý pozostáva z okresov Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec, je 109 500 000 eur. Ďalšie dve verejné súťaže vyhlásil Trnavský samosprávny kraj pre okolie Dunajskej Stredy (56 200 000 eur) a Záhorie (12 200 000 eur).

Celková odhadovaná cena troch zákaziek na autobusovú dopravu vo verejnom záujme v celom Trnavskom kraji je 177 900 000 eur. Na Záhorí a v dunajskostredskom regióne, kam patrí aj okres Galanta, ma víťaz verejného obstarávania poskytovať službu päť rokov, v okresoch Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec o rok dlhšie.

Kritériom na vyhodnotenie všetkých troch súťaží je cena. Z informácií zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie ďalej vyplýva, že víťaz musí zabezpečiť „verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti daného regiónu/územia.“

V okresoch Trnava, Piešťany, Senica a Hlohovec bude úspešný uchádzač podľa zverejnenej zmluvy zabezpečovať prímestskú dopravu pomocou najmenej 205 autobusov a župe poskytne ročne 10 862 000 tarifných kilometrov.

Verejné obstarávanie na poskytovateľa mestskej autobusovej dopravy plánuje tento rok vyhlásiť aj piešťanská radnica. Mala by pritom vychádzať z návrhu optimalizácie, ktorý si nechala vypracovať odborníkmi z Dopravnej fakulty ČVUT v Prahe.

Text: Martin Palkovič Foto: TTSK