Nový systém MHD: Viac spojov, ľudí aj peňazí

Návrh optimalizácie autobusovej dopravy počíta so skrátením intervalov medzi jednotlivými spojmi, obsluhou severnej aj južnej časti mesta, ale aj s vyššími nákladmi pre samosprávu. Cieľom je dostať do autobusov dvojnásobný počet cestujúcich.

Radnica si nechala vypracovať projekt, na základe ktorého bude v prípade súhlasu zastupiteľstva obstarávať nového dopravcu. Tomu súčasnému, spoločnosti Arriva Trnava, čoskoro končí zmluva.

V stredu 4. marca sa uskutočnilo verejné prerokovanie, na ktorom mohla verejnosť optimalizáciu pripomienkovať.

„Nový návrh nespočíva v tom, že všetko čo je teraz zlé, bude po novom dobré a bude to vyhovovať všetkým. To sa ani nedá,“ povedal na úvod Vít Janoš z Dopravnej fakulty ČVUT v Prahe, ktorý je jedným zo spracovateľov projektu. Dodal, že zámerom bolo, aby sa mohli ľudia z najviac osídlených častí mesta dopraviť do najžiadanejších cieľov.

Zabezpečiť to majú najmä skrátené intervaly spojov. V najvyťaženejší časoch by mali autobusy z Kúpeľného ostrova odchádzať každých 30 minút a zo sídliska Adam Trajan dokonca po štvrťhodine. Návrh cestovného poriadku počíta s nadväznosťou na vlaky, aby mal cestujúci na prestup na stanici približne 10 minút.

Systém počíta so zavedením časovej formy cestovného – fungovať by preto opäť mali napríklad mesačníky alebo celoročné cestovné lístky, ktoré budú pre ľudí oveľa výhodnejšie ako jednorázová platba za každú cestu.

Spracovatelia tiež navrhujú niekoľko nových zastávok, najmä v tých mestských častiach, kde doteraz chýbali. Veľkosť autobusov je podľa nich limitovaná požiadavkou na prepravu vozičkárov, tí totiž hromadnú dopravu často využívajú aj v súčasnosti. Vozidlá preto nemôžu byť výrazne menšie ako doteraz.

Počas pracovného týždňa využíva aktuálne hromadnú dopravu v priemere 2 500 ľudí za deň, cez víkendy je to približne tretina. Nový systém predpokladá dvojnásobný počet cestujúcich, ale aj dvojnásobné zaťaženie mestského rozpočtu. Tento rok plánuje radnica vynaložiť na hromadnú dopravu 380-tisíc eur.

Rozhodnutie o tom, ako presne bude nový systém vyzerať, je na členoch mestského zastupiteľstva. Projektom optimalizácie sa budú zaoberať na jednom zo svojich najbližších zasadnutí.


Návrh vedenia autobusovej dopravy a cestovného poriadku zverejnilo mesto na svojej web stránke.


Text a foto: Martin Palkovič