Niektorí žiaci z okresu Piešťany sa už od stredy budú učiť z domu

Žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti stredných škôl prejdú od 1. decembra na dištančnú formu výučby. Vyplýva to z rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave (RÚVZ).

Prezenčné vzdelávanie bude od stredy 1. decembra zakázané na gymnáziách, stredných školách aj na druhom stupni základných škôl v okresoch Trnava a Piešťany. Rozhodol o tom regionálny hygienik Tomáš Hauko. Zatvorené zostanú aj základné umelecké školy a zariadenia na mimoškolské vzdelávanie detí a mládeže. Prvý stupeň základných škôl a materské školy budú aj naďalej otvorené.

Vyhláška RÚVZ v Trnave, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia pre obmedzenia prezenčnej výučby zariadení pre deti a mládež v územných obvodoch okresov Trnava a Piešťany, neplatí  pre okres Hlohovec, ktorý tiež patrí pod trnavský úrad verejného zdravotníctva.

 

Text a foto: Martin Palkovič