Zomrel dlhoročný riaditeľ gymnázia Ivan Luknár

Vo veku 74 rokov zomrel vo štvrtok 22. novembra stredoškolský pedagóg a riaditeľ Gymnázia Pierra de Coubertina Ivan Luknár. Na svojej web stránke o tom informovala škola.

Ivan Luknár sa narodil v Piešťanoch 17. augusta 1944. Po absolvovaní Fakulty telesnej výchovy a športu bol trénerom moderného päťboja v Dukle Banská Bystrica.

Na piešťanskom gymnáziu začal vyučovať od roku 1972 ako učiteľ telesnej a brannej výchovy. Potom bol rok zástupcom riaditeľa a od šk. roku 1992/1993 do marca 2014 vykonával funkciu riaditeľa školy.

Počas svojho funkčného obdobia sa pričinil významnou mierou o zveľadenie a modernizáciu školy, napr. získaním finančných prostriedkov na modernizáciu počítačovej siete, výstavbu novej telocvične, resp. multifunkčnej haly s fitnes a saunou slúžiacej nielen pre žiakov školy, ale aj pre mnohé piešťanské športové kluby a verejnosť, výstavbou novej budovy pre žiakov 8-ročného štúdia na gymnáziu.

Pričinil sa o to, že škola nesie čestný názov Pierra de Coubertina, ktorým disponuje len málo škôl na svete a v každej krajine môže byť len jediná škola s takýmto názvom. Tým zapojil školu a jej študentov do medzinárodného projektu spolupráce.

Zdroj: gypy.edupage.org, pic-piestany.sk