Krajské kolo Olympiády ľudských práv tradične na piešťanskom gymnáziu

Vo štvrtok 9. februára 2023 sa na pôde Gymnázia Pierra de Coubertina v Piešťanoch stretli študenti stredných škôl Trnavského kraja v regionálnom kole 25. ročníka Olympiády ľudských práv, nad ktorého priebehom prevzali záštitu prezidentka SR i primátor mesta Piešťany.

Je tradíciou, že stredoškolskú súťaž otvárajú krátkymi príhovormi primátor mesta Peter Jančovič a riaditeľ piešťanského gymnázia Radim Urban. Ani tento ročník olympiády to nebolo inak. Po kole písomného testovania vedomostí do druhého kola ústnej časti súťaže postúpilo viacero kandidátov, z tých hodnotiaca komisia následne vybrala 8 najlepších riešiteľov.

Počas krajského kola prebiehali na gymnáziu odborné prednášky a workshopy pripravené pre študentov, ich sprevádzajúcich pedagógov, ale aj odbornú a laickú verejnosť. Na tému volebných systémov a ich dôsledkov na volebné správanie občanov študentom a hosťom olympiády prednášal a s nimi diskutoval politológ z SAV Piešťanec Marcel Martinkovič. O funkciách a význame súdnej moci v štáte prednášal a s prítomnými diskutoval sudca a predseda senátu Najvyššieho správneho súdu Michal Novotný. Prednáška sudcu sa uskutočnila v rámci projektu Talking Courts, ktorého cieľom je priblížiť verejnosti účely a výzvy súčasného súdnictva na Slovensku. Študenti gymnázia zistili nielen v prednáške a následnej diskusii, ale aj v interview vyžiadanom FF UK v Bratislave, že súdy majú zásadný vplyv na demokratickú kultúru v krajine, hoci sú často vnímané ako izolované inštitúcie a ich rozhodnutia sú menej viditeľné než v prípade výkonnej a zákonodarnej moci. Technické zabezpečenie prednášok, ktorých záznam aj spomínané interview sú prístupné na webovom sídle školy, pripravili študenti gymnázia s mediálnou podporou portálu www.zpiestan.sk.

Víťazom diplomy a ocenenia, ktorými súťaž podporili kancelária primátora MsÚ v Piešťanoch, oz Žiwell, Nadácia Milana Šimečku a piešťanské gymnázium, slávnostne odovzdali členovia hodnotiacej komisie spolu s pedagógom a krajským koordinátorom olympiády Petrom Rusnákom. V súťaži zvíťazilo Gymnázium Angely Merici z Trnavy a za ním bodovalo Gymnázium F.V Sasinka v Skalici, aj Gymnázium Pierra de Coubertina bude mať v celoštátnom kole zastúpenie – školu, mesto a kraj bude reprezentovať študent maturitného ročníka bilingválnej triedy Oliver Marek, ktorý v krajskom kole súťaže obsadil 3. miesto. Na pozícii úspešnej riešiteľky školu reprezentovala aj študentka tej istej triedy Liliana Pažítková. Všetkým víťazom olympiády srdečne blahoželáme a v národnom kole želáme veľa úspechov.

Text: PK OBN