Zníženie poplatku za odpad pre seniorov poslanci neschválili

Predvolebný sľub primátora Miloša Tamajka zatiaľ splnený nebude. Zastupiteľstvo sa nestotožnilo s jeho návrhom znížiť poplatok za odpad ľuďom starším ako 62 rokov o 30%. Ušetrili by 8 eur ročne.

Mestský rozpočet by takáto zmena zaťažila sumou 58 tisíc eur. Preto s ňou niektorí poslanci nesúhlasili.

Podľa Juraja Brnu je aktuálne plánovaný schodok na budúci rok Aktuálne je potrebné v rozpočte na budúci rok násť okolo 600 tisíc eur, aby mohla samospráva splácať úvery: „Ideme rozdávať peniaze, ktoré ani nemáme,“ povedal Juraj Brna.

„Komisia pre legislatívu s takýmto znížením nesúhlasila, podľa členov treba byť adresnejší. V tomto momente mesto nie je v takej kondícií, aby si to mohlo dovoliť,“ povedal viceprimátor Tomáš Hudcovič.

„Niekto povie, čo to je 8 eur? Ale ak by mal dôchodok 270 eur, tak by vidiel, že znížený poplatok za odpad má zmysel,“ argumentoval Miloš Tamajka.

So znížením poplatku iba pre seniorov nesúhlasila ani komisia pre životné prostredie, ktorej členovia boli za zníženie pre všetkých obyvateľov (text kurzívou doplnený 11. novembra). Jej predseda Peter Jančovič na zastupiteľstve navrhol zľavu 2,19 eur ročne pre každého občana. Táto zmena by podľa jeho slov stála radnicu 62 tisíc eur, ale išlo by o motivačný moment. Za vývoz triedeného odpadu totiž samospráva neplatí a Piešťany sú v separácii nad priemerom Slovenska. Čím viac ľudia separujú, tým menej by mali za odpad platiť.

Nakoniec ani tento návrh neprešiel. V platnosti preto zostáva pôvodné platné všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za komunálny odpad, podľa ktorého každý občan platí 0,073 eur za deň, čiže 26,65 eur ročne.

Text a ilustr. foto: Martin Palkovič